1. Profesorul ideal
  2. Profesorul formator
  3. Profesorul rezilient
  4. Mai mult decât profesori