Necesitatea reînnoirii metodelor de învățare, tehnicilor și formelor de organizare a muncii în predarea lecturii

De ce noile forme alternative de învățare au un efect pozitiv asupra dezvoltării nivelului de citire și de înțelegere a textului?
Pentru copiii care cresc în mijlocul numeroaselor realizări tehnice ale societății de astăzi, este o provocare reală pentru profesor să facă din învățarea școlară o experiență adevărată. Copiii din secolul al XXI-lea au circumstanțe familiale, modele sociale, cunoștințe și abilități complet diferite. Așteptările societății s-au schimbat și ele, cerința este alta: pregătirea elevilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Din acestea rezultă că este necesar să se predea acestor elevi „diferiți” cu scopuri și metode diferite. Motivația este un factor important în predarea oricărei discipline. Este strâns legat de diferențiere, întrucât fiecare copil este motivat de diferiți factori să studieze, să învețe și să citească. Din practicile de predare a lecturii și procedurile metodologice specifice diverselor tendințe pedagogice de reformă, trebuie să încercăm să încorporam în propria noastră muncă tot ceea ce găsim benefic pentru a fi urmat.

Aplicarea celei mai potrivite metode de predare a lecturii poate deveni însă și ea plictisitoare pentru elevii din școala primară dacă nu creăm posibilitatea muncii active, exploratoare în timpul organizării  proceselor de predare-învățare.  Este important pentru copii să simtă că învățarea este munca lor, iar eficiența învățării depinde în mare măsură de ei. Pentru ca copiii să experimenteze acest lucru, trebuie să-i implicăm în organizarea propriei învățări. Trebuie să ne străduim să facem din învăţarea cititului o experienţă şi o sursă de bucurie. Percepția noastră asupra lecturii s-a schimbat semnificativ în ultimele decenii, parțial din cauza schimbărilor sociale și parțial datorită rezultatelor cercetării.

Potrivit celui mai vechi punct de vedere, cine cunoaște literele poate citi. După aceea, cititul cu voce tare și cititul expresiv a fost considerat cel mai important aspect. Ulterior, aspectul comunicativ al procesului de lectură a ieșit în prim-plan. Conceptul de lectură a început să fie interpretat în forma sa actuală în urmă cu aproximativ douăzeci de ani.  Se acordă o importanță din ce în ce mai mare dimensiunii sociale a cititului. Cunoștințele noastre sunt întotdeauna valorificate în contexte sociale din toate domeniile vieții.Prin urmare, este foarte important să folosim metode alternative și în procesul educației  lecturii. O metodă eficientă este organizarea învățării cooperative. Desigur, metoda cooperativă de învățare se poate folosi și ăn procesul de predare a învățării cititului. Această formă de muncă influențează pozitiv nu numai nivelul de înțelegere a textului și capacitatea de citire ci și capacitatea de cooperare și dezvoltarea relațiilor sociale. În timpul acestei forme de lucru în echipă, copilul realizează că munca lui individuală este o parte esențială a bunei performanțe a echipei, așa că se străduiește să performeze cât mai bine. Acest lucru îmbunătățește, de asemenea, înțelegerea lecturii, iar o parte a muncii în echipă poate fi  să le povestească colegilor conținutul scurt al textului pe care îl citesc și apoi să creeze o schiță împreună. Vorbind între ei despre semnificația textului, împărtășindu-și experiențele cu un text, discutând despre gândurile lor, copiii pot descoperi împreună semnificații noi și noi. Când creează ceva împreună, nu numai că păstrează în memorie mult mai bine ceea ce au citit, dar membrii echipelor se lansează în muncă independentă cu  efort sporit și mai mult entuziasm.

Un avantaj suplimentar al tehnicilor interactive este că permit învățării să implice un nivel de stimulare cu care sunt altfel obișnuiți în viața lor de zi cu zi. Pe vremuri, nu existau astfel de dispozitive interactive precum DVD-ul, GameBoy-ul, jocuri pe computer, televizorul color, iPod-ul, jocul video sau chiar internetul. În lumea din jurul elevilor, profesorul era cel mai interesant lucru. Atenția lor a fost complet captată de învățător, de profesor, pentru că ei erau sursa de informații. În zilele noastre, unui profesor este dificil să concureze cu sursele de stimulare care îi înconjoară pe elevi. Lucrul individual este plictisitor pentru mulți elevi. În schimb, tehnicile interactive sunt mult mai potrivite pentru pragul de stimul cu care sunt obișnuiți. Elevii sunt mult mai capabili să-și atragă și să-și păstreze atenția unui celuilalt decât câteva sarcini pe o bucată de hârtie care ar trebui să le rezolve singuri. De fapt, în zilele noastre, cadrele didactice concurează cu mass-media , iar cel mai bun lucru pe care un cadru didactic îl poate face în această competiție este să creeze un mediu de învățare stimulant. Cu toate acestea, nimic nu este la fel de stimulant pentru un elev ca cooperarea, colaborarea  cu colegii. Metodele tradiționale de predare pregătesc elevii pentru o lume care aparține deja trecutului. Iar tehnicile interactive îi pregătesc pentru o lume așa cum va fi în viitor.

Utilizarea unor metode și tehnici de învățare noi și interesante în procesarea textelor are un efect pozitiv puternic asupra nivelului de înțelegere a textelor. Este o sarcină importantă să-i înveți pe elevi strategii de citire adecvate. Când în procesul de citire scopul este rezolvarea problemelor, lectura liniară (citirea unui text de la început până la sfârșit) eșuează în comparație cu citirea cu căutarea esenței.

Desigur, a învăța să citești liniar este o parte inevitabilă a predării lecturii, dar profesorii trebuie să fie conștienți de faptul că acest lucru nu este suficient pentru așteptările zilelor noastre. Trebuie să-i învățăm pe elevii noștri să folosească diverse de strategii de lectură: citire în  ansamblu, citire, citire cu căutare, citire selectivă pentru a căuta informații în mod conștient și eficient. Procesarea comună a textelor  în cadrul orelor cu metode variate, interesante, care se bazează pe interacțiunea profesor-elev sau elev-elev, are, de asemenea, un efect pozitiv asupra nivelului de înțelegere a textului, promovând o înțelegere mai profundă. Folosirea regulată a metodelor de lucru colaborative, cooperative are ca rezultat o înțelegere mai profundă. Informațiile pe care elevul le-a dobândit prin propriile eforturi sunt mai durabile și mai utile decât cele pe care le-a primit gata făcute sau la care l-a condus profesorul.

În același timp, diferențierea nu poate lipsi din cutia de instrumente a profesorului de astăzi. Dezvoltarea lecturii și a tuturor celorlalte abilități este cu adevărat eficientă doar dacă profesorul ia în considerare diferențele individuale. Dezvoltarea nivelului de citire și înțelegere a textului este deci servită de diferențiere și atenție sporită spre copiii care tind să rămână  în urmă.

În procesul de predare și învățare, la fel ca în procesul de predare a lecturii, este important să nu progresăm cu materia până când toți copiii nu au atins un anumit nivel. Cu diferențiere, putem evita ca elevii din clasele gimnaziale să se lupte cu probleme de citire. Evaluarea este un instrument folositor în mâinile profesorului, în special evaluarea continuă, formativă. Este important să recunoaștem eforturile și progresul elevilor în lectură, deoarece acest lucru încurajează performanța lor ulterioară, iar recunoștința profesorului are și un efect încurajator. Este important să avem o atitudine pozitivă față de fiecare dintre elevii noștri, pentru că le transmitem fără să ne dăm seama așteptările noastre, pe care elevii le observă rapid, le decodifică și le vor îndeplini în consecință.

Bibliografie
1. jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/A_szvegfeldolgozs_elmlete_s_gyakorlata_als_tagozaton/613_kooperatv_mdszerek_technikk_feladatlersok.html
2. H.Molnár Emese: Kooperatív módszerek a gyakorlatban
3. Benkő Zsuzsanna- Csájiné Knézics Anikó: Tedd élménnyé az olvasást!Kooperatjv technikák

 

prof. Hajnal Kovács

Școala Gimnazială Fogarasy Mihály, Gheorgheni (Harghita) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/hajnal.kovaci

Articole asemănătoare