Elevi motivați prin învățare activă: Ghid metodic de bune practici privind utilizarea metodelor și tehnicilor interactive, inovative de predare, învățare, evaluare

Lucrarea „Elevi motivați prin învățare activă: Ghid metodic de bune practici privind utilizarea metodelor și tehnicilor interactive, inovative de predare, învățare, evaluare” reprezintă un produs al  proiectului european Erasmus+ „Profesor european de succes – Elevi motivați prin învățare activă” cu numărul de referință 2020-1-RO01-KA101-078467, implementat de Liceul Tehnologic Matei Basarab din Caracal, în calitate de beneficiar. Ghidul are ca scop promovarea și diseminarea exemplelor de bune practici privind instruirea prin utilizarea metodelor și tehnicilor care promovează învățarea activă.

În partea I a ghidului, sunt descrise sintetic patru teorii ale învățării care stau la baza învățării active din perspectiva celui care învață. În părțile a II-a și a III-a sunt explicitate, pe scurt, principalele aplicații digitale, respectiv metode inovative care au făcut obiectul programului de formare oferit profesorilor beneficiari pe durata mobilităților în Valencia, Spania. Aceste informații sunt în principal derivate din experiențele personale ale autorilor pe durata formării profesionale la nivel european și pe durata implementării tehnicilor învățării active la clasă, precum și din studiul individual al noțiunilor specifice tematicilor prezentate, folosind literatura de specialitate.

Prin activitățile de diseminare de tip workshop organizate în școală în perioada noiembrie 2021 – iunie 2022, a fost posibilă îmbunătățirea extinsă a competențelor digitale și metodice ale profesorilor școlii și multiplicarea soluțiilor didactice inovative de instruire. Aceste experiențe sunt regăsite sub forma unor scenarii de lecții sau de secvențe interactive model în partea a IV-a a ghidului. Exemplele furnizate acoperă ariile curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe, om și societate și tehnologii, constituind un suport inspirațional pentru profesorii de liceu și pentru elevii acestora. Adițional, sunt furnizate și exemple de lecții interactive pentru aria curriculară consiliere și orientare.

Lucrarea a fost elaborată în colaborare, cu contribuția autorilor Nicoleta Olcott, Luminița-Ioana Gîtan-Nicola, Ștefania Pîslaru, Monica Liana Radu, Daniela Ana-Stoian, Adriana Nedea, Margareta Brujan, Maria Nițu, Livia Zegheanu, Maria Rădulescu și Ileana Mihaela Slătculescu, în perioada iulie-august 2022.

În speranța că informațiile prezentate vor fi utile cât mai multor profesori și elevi din România, mulțumim tuturor celor care vor accesa această publicație deschisă și care vor continua multiplicarea aplicării unor metode și tehnici de instruire care promovează învățarea activă și creativă.

Link de acces către publicație: drive.google.com/file/d/1mMAYBOrumqNzm1E9tXYtMPmAg1_B2yH_/

Deoarece este o publicație cu licență Creative Commons Atribuire – Necomercial 4.0 Internațional, prezenta lucrare poate fi printată, adaptată și utilizată în scopuri educaționale, nefiind permisă utilizarea în scopuri comerciale.

 

prof. Nicoleta Olcott

Colegiul Tehnic Matei Basarab, Caracal (Olt) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/nicoleta.olcott

Articole asemănătoare