Comunicare și relaționare – premisele unei școli de succes!

Comunicarea este un proces activ de transmitere si recepționare de informații. Comunicarea este cheia succesului, este premisa unei şcoli de succes. Cadrele didactice sunt  sau ar trebui să fie artiști în procesul de învățământ, ele fiind cele care pun bazele relațiilor între copii, între copii şi cadre didactice, cele care stăpânesc conflictele apărute, care trebuie să le gestioneze şi să facă „pace”.

Pentru ca această comunicare să se poată realiza sunt necesare următoarele ingrediente:

  • ascultarea activă;
  • înțelegerea mesajului transmis;
  • interpretarea limbajului nonverbal;
  • susținerea conversației.

Pentru o comunicare corectă, este necesar sa respectăm doua reguli de baza:

  1. transmiterea mesajului clar si concis;
  2. ascultarea activa si intelegerea mesajului pe care celalalt îl transmite.

Conducerea unei clase înseamnă  să fii un adevărat designer educațional, să promovezi un climat pozitiv la clasă,  să încurajezi participarea elevilor la activitățile clasei, să promovezi autonomia și să reușești să îi faci pe copii  responsabili. Profesorii trebuie să conștientizeze că numai stăpânind aceste lucruri pot dobândi abilități de comunicare, relaționale și organizaționale de nivel înalt. Orice profesor, indiferent de specializare trebuie să folosească un mod eficient de a gestiona sala de clasă astfel încât să stăpânească regulile și tehnicile de comunicare educațională; să poată descifra cu ușurință mesajele verbale, non-verbale și para-verbale care caracterizează mesajul comunicativ al elevului;  să implementeze o interacțiune comunicativă în care să existe congruență între aspectele verbale, para-verbale și non-verbale ale unui mesaj; să folosească mesaje verbale regândite, reformulate.

Din punct de vedere al comunicării didactice,  mesajele trebuie să fie transmise  clar și precis: să explice întotdeauna ce va trebui să facă un elev, ce comportamente verbale vor fi permise și care vor fi modalitățile de participare la activitățile propuse. Profesorul trebuie să evite folosirea unor mesaje cu rol inhibator ca de exemplu-mesaje tip  poruncă, amenințare, judecare, critică, dezaprobare, mesaje în care anumiți elevi sunt favorizați, unii din contră defavorizați, marginalizați.

De aceea, consider că a avea o comunicare eficientă cu elevii trebuie să creezi un grup unit bazat pe încredere reciprocă, pe o atitudine pozitivă față de elevi.

Comunicarea verbală este esenţială, dar trebuie dozată şi  să ajuţi elevul să facă parte din procesul de comunicare cerându-i opinia, părerea în legătură cu diverse situații din grup.

Importantă este şi comunicarea nonverbală, climatul afectiv pozitiv care stimulează o relaţie de comunicare eficientă. În cadrul orelor şi activităţilor şcolare ar fi ideal ca elevul să fie lăsat să îşi exprime nevoile, emoțiile, dorinţeţe şi năzuinţele lui, şă fie înţeles, ascultat şi astfel se ajunge la o comunicare bazată pe încredere, respect reciproc şi o creştere a nivelului de învăţare.

Într-o zi, când am aflat că Marian, un copil din grupa mare a fost necuviincios,  i-am rugat să rupă o foaie din caiet și să o mototolească. Apoi, le-am solicitat să o facă la loc. Au fost destul de gălăgioşi în timp ce am încercau să o facă cum a fost. Le-am spus că așa cum au rămas urmele pe hârtie, tot așa rămân și rănile în sufletul unui copil jignit şi au devenit toţi foarte serios. După acest moment, le-am cerut copiilor să spună ce îi determină să jignească atunci când se întâmplă acest lucru și de ce e rău să jignești. După ce și-au exprimat părerile, am încercat să găsim niște soluții. Am întocmit o listă și am comentat împreună câteva dintre acestea. Am hotărât  să facem o listă cu reguli desprinse din propunerile lor: Vorbim frumos!, Ne respectăm!, Ne jucăm frumos împreună! De câte ori un copil greşeste de atâtea ori i se aminteste să vorbească frumos, să se joace frumos, să folosească cuvintele de aur ,,TE ROG FRUMOS”, „MULTUMESC FRUMOS”. Am folosit mesaje de tip ”EU” de care voi ține cont în anul școlar viitor. Am lăudat fiecare reuşită a copiilor, i-am apreciat de fiecare dată când s-au comportat frumos, pentru a le stimula comportamentul adecvat şi modul de a comunica frumos am oferit recompense de genul-bulina zâmbitoare, floarea fericita, iepurasul Zâmbărici, în funcţie de tema săptămânală.

Fiecare cadru didactic trebuie să comunice deschis cu copiii, să ajungă să îi cunoască foarte bine, nu numai din postura de elev, ci şi din cea de copil cu o viată în afara şcolii, cu trăirile lui interioare, cu nevoile lui de toate felurile, cu problemele cu care se confruntă în afara școlii. Numai aşa se poate crea o relaţie, relaţie care trebuie să se bazeze pe încredere, care ajută elevul să se exprime liber, să se concentreze pe ceea ce are de învăţat, să persevereze şi să ajungă la succes.

Comunicarea şi relaționarea sunt ingredientele de bază într-o școală  modernă, deschisă la nou.

Bibliografie
1. ***Curriculum pentru educația timpurie (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani), M.E.N., București, 2019
2. *** Învățământul preșcolar în Mileniul III, Nr.29/30, 2019
3. Glava A., Glava C. Introducere în pedagogia preșcolară.Cluj-Napoca: Editura Dacia,2002.
4. Pânişoară, I.O., (2008), Comunicarea eficientă, Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Polirom, Iaşi

 

prof. Adina Cristina Neacşu

Grădinița cu Program Normal, Petrișoru (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adina.neacsu

Articole asemănătoare