Teoria inteligențelor multiple

Termenul de inteligenţă provine din latinescul intelligere, care înseamnă a relaţiona, a organiza sau de la interlegere, care înseamnă a stabili relații între oameni. Conform terminologiei, inteligența depășește gândirea, care se limitează la stabilirea relațiilor dintre însușirile esențiale ale obiectelor și fenomenelor, mai degrabă decât la stabilirea relațiilor dintre relații. Capacitatea de a rezolva probleme noi, precum și capacitatea de a identifica caracteristicile și relațiile dintre obiecte, fenomene și mediu este ceea ce caracterizează inteligența. Nu structura unui sistem determină inteligența sa, ci modul în care se comportă. Inteligența este definită atât ca proces, cât și ca abilitate sau capacitate, atât ca formă și atribut al organizării mintale, cât și a comportamentului în psihologie (Paul Popescu-Neveanu, Dicţionar de psihologie).

De abia în 1900, psihologul Alfred Binet a adus conceptul de inteligență în atenția specialiştilor la Paris. El a deschis calea pentru numeroase studii, definiții, studii și lucrări pe această temă, precum și pentru o serie de altele. Binet a continuat munca începută, dar abandonată de precursorul său, Francis Galton.

Scara psihometrică, care măsura inteligența folosind vârsta mentală, a apărut pentru prima dată (Lieury, 1996). Acest test a suferit multe modificări și adaptări. Cea mai semnificativă a fost introdusă de Stern, care a introdus termenul cunoscut sub numele de coeficient de inteligenţă (IQ), care este de fapt raportul dintre vârsta mentală și cea cronologică înmulțit cu 100.

De la lucrarea lui Alfred Binet, au fost propuse mai multe definiții ale inteligenței, inclusiv această: „Inteligența este capacitatea de a rezolva prin gândire probleme noi”. Inteligența este „potențialul înnăscut al unei persoane de a face judecăți adecvate, de a profita de experiență sau de a înfrunta adecvat probleme și condiții noi de viață” (Claparède, 1973, p. 93, apud Allport, 1991, pagina 75).

Genele determină „potențialul de bază al organismului animal sau uman de a învăța și de a se adapta la mediu”, dar este „mediat în principal de anumite însușiri ale sistemului nervos central, mai exact de complexitatea și plasticitatea acestuia”.(Druță, 1997, paginile 80-81)În biologia umană și psihologia umană, inteligența este definită ca o capacitate computațională, adică capacitatea de a procesa un anumit tip de informație.„[…] Capacitatea de a rezolva probleme sau de a crea produse care au importanță într-un context cultural sau într-o comunitate specifică este ceea ce se numește inteligență” (Gardner, 2006, p. 14-15).În teza sa de doctorat, Mihai Florin Predescu (Predescu, 2012) alege câteva „definițiiexpert” pentru a reprezenta definițiile diferitelor psihologi ale inteligenței. În consecință, inteligența este definită ca „abilitatea de a gândi abstract” (Terman), „capacitatea de a cunoaşte sau de a avea cunoștințe” (Henmon), „învățarea sau abilitatea de a te ajusta la mediu” (Colvin) și „capacitatea de a inhiba o adaptare instinctivă, capacitatea de a redefini adaptarea instinctivă inhibată prin încercări și erori imaginative și capacitatea de a În clasificarea oamenilor, ea este folosită ca criteriu perfomanţial al intelectului.

Jean Piaget a scris o teorie genetică care se concentrează în principal pe originea inteligenței. El folosește concepte din biologie, considerând inteligența ca o echilibrare a proceselor de adaptare și asimilare, ca o relație adaptativă între organism și obiecte și ca „o evoluție filogenetică și ontogenetică a capacităților cognitive”(Bucur, 2012-2013) și (Lieury, 2003, p. 125).

În cele din urmă, literatura de specialitate discută și despre inteligenţa culturală (CQ), care este definită ca capacitatea unei persoane de a interacționa eficient cu oameni care provin dintr-o varietate de culturi (Luca, 2010). Aceasta are patru elemente principale: strategia, cunoaşterea, motivația și comportamentul. Avram (2010) afirmă că această inteligență îi permite unei persoane să influențeze atitudinile și principiile celorlalți. O persoană are o astfel de inteligență dacă poate înțelege și înțelege limba și comportamentul nonverbal al oamenilor din alte culturi, poate identifica stilul lor cultural și modul în care îi înțeleg pe ceilalți.

În plus, Howard Gardner a avut un impact semnificativ asupra psihologiei prin introducerea conceptului revoluționar de inteligențe multiple. Potrivit lui Cianciolo și Sternberg, teoria sa „integrează abordări metodologice și descoperiri care țin de metafora geografică, metafora biologică și metafora antropologică”(Cianciolo & Sternberg, 2012, p. 54). Psihologul consideră inteligența ca un sistem independent de opt inteligențe și jumătate. Acestea sunt considerate inteligențe lingvistice, logico-matematice, muzicale, corporal-kinestezice, interpresonale, intrapersonale, vizual-spațială, naturalistă și existențială.

Fundamentele teoriei inteligențelor multiple (I.M.)

Este esențial să recunoaștem și să creștem fiecare inteligență individuală și orice combinație de inteligență. Cu toții suntem atât de diferiți pentru că fiecare are o combinație diferită de inteligență. Dacă acceptăm acest lucru, cred că vom avea cel puțin o șansă mai mare să luăm măsuri adecvate pentru numeroasele probleme cu care se confruntă lumea în prezent (Howard Gardner).

În 1904, ministrul instruirii publice din Paris l-a rugat pe psihologul francez Alfred Binet și pe alți colegi să găsească o modalitate de a determina că elevii din clasa primară erau „expuși riscului” de eșec, astfel încât să li se ofere atenție de remediere. Din munca lor a rezultat primul test de inteligență. Importat în Statele Unite câțiva ani mai târziu, informațiile de testare și convingerea că există ceva numit „inteligență” care poate fi măsurată și redusă la un singur număr sau scor „IQ” au fost ambele larg răspândite.

La aproape optzeci de ani după dezvoltarea primelor teste de informații, psihologul de la Harvard, Howard Gardner, a demonstrat că credința este adesea susținută. Cartea Frames of Mind (Gardner, 1993a) propune existența a cel puțin șapte inteligențe fundamentale, susținând că definiția inteligenței în cultura noastră este prea limitată. Mai recent, a adăugat un opt și a vorbit despre o al nouălea posibilitate (Gardner, 1999).

Teoria inteligențelor multiple (T.M.I.)

Howard Gardner, un psiholog american, a dezvoltat Teoria Inteligențelor Multiple (TIM) într-o lume dominată de conceptul de intelect unic și de „viziune unidimensională de evaluare a minții oamenilor” (Gardner, 2006, p. 12). Astfel, el a propus „o viziune radical diferită asupra minții” și a pluralizat termenul inteligență, unul dintre elementele inovatoare pe care le-a adus teoria.

Începând cu observarea unor persoane remarcabile în diferite domenii, despre care oricine ar putea spune că au ceva special, dacă nu chiar să îi numească inteligenți, și punând întrebarea cum au putut fi identificați de testele normale aceste persoane inteligente sau dacă este astfel, ceea ce le permite să aibă realizările uimitoare pe care le au (Gardner, 2006), el dezvoltă o viziune diferită, pluralistă a inteligenței; Potrivit lui Gardner, „teoria inteligențelor multiple pluralizează conceptul tradițional”(Gardner, 2006, p. 14), aceasta oferă o perspectivă biopsihologică a capacității speciei umane de a procesa anumite tipuri de informații într-un mod specific, precum și de a juca un rol în rezolvarea diferitelor probleme naturale sau de a produce produse de valoare pentru o societate.

Este evident că putem vorbi despre mai multe aptitudini, mai degrabă decât despre o singură aptitudine pe care unii oameni o au. Acest lucru se datorează modului în care procesarea este realizată într-un anumit mod. Gardner consideră că aceste abilități și abilități au o bază neurologică. Activarea sau inactivarea lor depinde de valorile unei culturi, de oportunitățile pe care acestea le oferă, precum și de deciziile personale luate de individ, familia sa, școala și profesorii.

Interacțiunea inteligențelor este baza teoriei inteligențelor multiple. Aceasta este o explicație „globală” a minții umane care creează profiluri distincte pentru fiecare individ (Gardner, 2006, p. 74). Într-o varietate de situații, inteligențele pot fi analizate izolat. Acest lucru se poate întâmpla din mai multe motive, inclusiv pentru a sublinia caracteristicile unice ale asamblării inteligențelor în profiluri sau pentru a susține relativa independență a inteligențelor (Gardner, 1999, p. 103). Cu toate acestea, izolarea inteligențelor nu este nici naturală, nici necesară teoretic. În realitate, inteligențele funcționează împreună

Întrucât fiecare rol cultural cere mai multe inteligențe, devine important să considerăm indivizii ca o colecție de aptitudini, mai degrabă decât ca având o facultate unică de rezolvare a problemelor care poate fi măsurată direct prin teste cu hârtie și creion. Varietatea abilităților umane este creată de diferențele dintre aceste profiluri, deși există un număr mic de asemenea inteligențe.

Aceasta poate fi, de fapt, un semn că ansamblul este mai mare decât suma părților. Un individ poate nu avea o inteligență specială, dar poate ocupa o poziție specială în societate datorită unei combinații de inteligență. Prin urmare, este esențial să apreciem combinațiile specifice de abilități care pot indica o persoană pentru o anumită nişă profesională sau vocațională (Gardner, 2006, p. 22-23).

În concluzie, teoria inteligențelor multiple a ajuns la trei concluzii:

1. Fiecare dintre noi posedă întregul spectru de inteligențe; acesta este, din punct de vedere cognitiv, ceea ce ne diferențiază ca ființe umane.
2. Profilul intelectual al unei persoane, chiar și al unui gemen, nu poate fi identic. Acest lucru se datorează faptului că, în ciuda identității materialului genetic moștenit, experiențele trăite de fiecare individ sunt diferite, iar gemenii identici sunt frecvent motivați să se diferențieze.
3. A fi inteligent nu înseamnă întotdeauna că cineva va acționa inteligent. O persoană cu inteligență matematică dezvoltată și-ar putea folosi abilitățile pentru a efectua experimente semnificative în fizică sau pentru a crea noi demonstrații geometrice remarcabile; cu toate acestea, ea și-ar putea pierde aceste abilități jucând la loterie în fiecare zi sau înmulțind în minte numere zecimale. (Gardner, 2006, pagina 23).

Toate cele nouă inteligențe sunt deținute de fiecare individ. Teoria IM nu este un „tip de teorie” de determinare a inteligenței adecvate. Este o teorie cognitivă care susține că toată lumea ar trebui să posede toate cele opt inteligențe. Desigur, cele opt inteligențe lucrează împreună în moduri distincte pentru fiecare individ. Unii indivizi par să posede niveluri remarcabile de funcționare în toate sau majoritatea celor opt inteligențe. Johann Wolfgang von Goethe, poet, om de stat, naturalist și filosof, este un exemplu.

Alte persoane, cum ar fi unele persoane cu deficiențe grave care locuiesc în centrele pentru persoanele cu dizabilități de dezvoltare, par să aibă toate, în afară de cele mai elementare aspecte ale inteligenței. Majoritatea dintre noi ne aflăm undeva între acești doi poli, cu unele inteligențe foarte dezvoltate, altele modest dezvoltate și restul relativ subdezvoltate.

Majoritatea oamenilor pot dezvolta la un nivel adecvat de competență fiecare inteligență. Gardner sugerează că practic toată lumea are capacitatea de a dezvolta toate cele opt inteligențe la un nivel rezonabil de înalt de performanță, în ciuda faptului că oamenii își pot plânge deficiențele în anumite domenii și consideră problemele lor înnăscute și intratabile. Arată Suzuki Talent Program ca un exemplu al modului în care oamenii cu o dotare muzicală biologică relativ mică pot cânta la vioară sau la pian cu ajutorul unei combinații de factori de mediu, cum ar fi un părinte implicat, expunerea copilăriei la muzică clasică și instruire timpurie.

În majoritatea cazurilor, inteligențele colaborează în moduri complexe. Potrivit lui Gardner, orice inteligență descrisă mai sus este de fapt o „ficțiune”; în alte cuvinte, nicio inteligență nu există de la sine în lume (cu excepția, probabil, în cazuri foarte rare la oamenii sălbatici și la oamenii care au suferit răni la creier). Inteligențele interacționează întotdeauna.

Pentru a găti o masă, trebuie să citiți rețeta (lingvistică), să o dublați (logico-matematică), să creați un meniu care să satisfacă pe toată familia (interpersonale) și să vă calmați propriul apetit la fel (intrapersonal). Când un copil joacă kickball, are nevoie de inteligență fizico-kinestezică (pentru a alerga, a da cu piciorul și a prinde), inteligență spațială (pentru a se orienteze pe terenul de joc și pentru a anticipa traiectoriile bilei zburătoare) și inteligență lingvistică și interpersonală (pentru a argumenta corect un punct în timpul unei dispute).

În teoria inteligenței artificiale (MI), inteligențele au fost scoase din context doar pentru a examina caracteristicile lor esențiale și pentru a învăța cum să le folosească corect. Noi trebuie să ne amintim să le punem înapoi în contextele lor culturale specifice atunci când am terminat cu studiul lor formal.

Fiecare categorie oferă o varietate de moduri diferite de a fi inteligent. Există niciun set specific de caracteristici pe care trebuie să le posezi pentru a fi considerat inteligent într-o anumită domeniu. Prin urmare, chiar dacă o persoană nu poate citi, ea poate vorbi foarte bine sau are un vocabular bogat, ceea ce îi face foarte lingvistic. În mod similar, cineva care țese un covor sau face o masă de șah încrustată poate fi destul de inadecvat pe un teren de joc, dar are o inteligență corporală-kinestezică peste medie. Teoria IM evidențiază marea gamă de moduri în care oamenii își arată darurile atât în interiorul inteligențelor, cât și între inteligențe.

 

prof. Tamara Simon

Grădinița cu Program Normal Nr. 6, Târnăveni (Mureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/tamara.simon

Articole asemănătoare