Modalități de eliminare a segregării școlare

Încă din anul 2016, prin Ordinul de ministru nr. 6134/21.12.2016, s-a interzis segregarea școlară în unitățile de învățământ preuniversitar. Prin acest ordin, ministerul educației „își propune ca politică educațională asigurarea echității în educație, în ceea ce privește accesul egal la toate formele de învățământ, dar și în ceea ce privește calitatea educației pentru toți copiii, fără nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau performanțele școlare ale beneficiarilor primari ai educației” [Ordin nr.6134/21.12.2016,Art.1,Alin.(1)] .

Prin ordinul de ministru nr. 5 633 / 23.12.2019, se aprobă metodologia de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar. „Pentru prevenirea și/sau combaterea segregării școlare, unitățile de învățământ preuniversitar, indiferent de nivelurile de învățământ acoperite în activitatea lor, au obligația de a monitoriza repartizarea echilibrată a copiilor/ elevilor în grupe/ clase, clădiri, ultimele două bănci, pentru asigurarea diversității socio-culturale a comunității.” ( Art.4 din O.M. 5633/2019)

Pornind de la aceste articole de lege, am început să-mi analizez comportamentul la clasă pentru a vedea dacă sunt o persoană care discriminează involuntar elevii. Am ajuns la concluzia că, cel puțin la un punct al legii, excelez, și anume la așezarea în bancă a elevilor. Tot timpul am încercat să schimb modul de așezare al băncilor în sala de clasă, dar și al elevilor, cu excepția perioadei de pandemie, când am avut reguli stricte. Ideea mea era ca toți elevii din clasă să aibă coleg de bancă pe fiecare elev din clasă, în vederea acceptării reciproce, dar și a cunoașterii apropiate. Multe prietenii se descoperă între elevi atunci când nici nu te aștepți.

Cel mai bine se observă așezarea elevilor în bancă în sala de clasă, la început de ciclu primar, în clasa pregătitoare. Elevii au tendința de a se apropia sau de a se îndepărta de copiii cu care au fost colegi la grădiniță, în funcție de experiențele trăite. În comunitățile locale mici e aproape imposibil să nu întâlnești cel puțin un coleg de grădiniță în clasa pregătitoare. Excepție fac elevii care nu au frecventat grădinița sau care vin din străinătate. În acest caz este nevoie de o atenție și mai mare pentru a nu fi respinși de restul colegilor din clasă. De aceea, în clasa pregătitoare, eu am adoptat regula de a nu avea elevii un loc stabil în sala de clasă. Fiecare elev se așază în care bancă vrea, cu condiția ca aceea să nu fi fost ocupată deja de un alt elev. Această regulă nu este la îndemâna oricărui elev. Sunt și elevi pe care îi sperie schimbarea, care doresc să aibă un loc al lor, stabil și le respect această dorință, apelând la bunăvoința celorlalți elevi de a face schimb între ei sau le păstrez eu locurile. Însă acest lucru nu este pentru mult timp, pentru că ei se obișnuiesc până la urmă și sunt curioși să vadă ce se întâmplă dacă stau și în altă bancă.

Schimbând frecvent așezarea băncilor în sala de clasă, elevii se obișnuiesc cu elementele de noutate, caută să ia o decizie (Unde să mă așez?, fac scenarii (Cine se va așeza lângă mine? Sper să vină prietenul meu.), au emoții (Dacă se așază un băiat lângă mine? Eu nu vreau să stau lângă băieți.). Cel mai greu este în acest caz pentru elevul care vine ultimul și nu mai are de unde să aleagă. Atunci intervine acceptarea oricărui coleg din clasă. (Nu am ce face. Nu am de ales.).

Am așezat băncile în formă de U, de semicerc, în grupe de câte 6 sau de câte 4 locuri, în perechi, pe șiruri. Așezarea băncilor sub diferite forme aduce diversitate, provocare, adaptare, acceptare, apropiere, dar și rezolvare de probleme.

Bibliografie
Ordinul cadru nr. 6134/21.12.2016, privind interzicerea segregării școlare  în unitățile de învățământ preuniversitar
Ordinul nr. 5 633/23.12.2019, privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar
www.canva.com/design/DAF8HWeJnW0/ZnfNJI5_HcHu1kpnZSdxtQ/view?utm_content=DAF8HWeJnW0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor

 

prof. Doina Ciocioi

Școala Gimnazială Mircea Eliade, Cernavodă (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/doina.ciocioi

Articole asemănătoare