Studiu privind disciplinele opționale în județul Galați, așa cum apar ele reflectate în oferta publică a școlilor gimnaziale

Disciplinele opționale răspund nevoilor, ale elevilor, ale școlii (nevoi ce sunt gândite, până la urmă, tot prin raportare la elev), ale comunității. De aceea, atunci când sunt create și elaborate conform analizei de nevoi și conform metodologiei și reglementărilor în vigoare, pot fi considerate instrumente utile, care aduc un plus de valoare, care lucrează în folosul elevului, al școlii și al comunității. Am fi considerat utilă pentru prezentul studiu existența unor liste pe site-urile inspectoratelor școlare a disciplinelor opționale aprobate și avizate de către acestea, măcar din ultima decadă, dar foarte puține inspectorate din România au publicat aceste liste, așa că ne-am limitat la a cerceta oferta educațională din școlile din orașul Galați din anul școlar 2021-2022, selectând doar opționalele ce țin de disciplina Limba și literatura română.

Astfel, dintr-un număr de 30 de căutări cu motorul Google, s-au regăsit 23 de site-uri ale școlilor, 7 având doar pagină de Facebook:

Mediul urban

 • școli fără site web – 10
 • școli fără ofertă sau în a căror ofertă educațională nu se precizează disciplinele opționale – 18
 • școli care nu au oferta actualizată – 4 școli – la una dintre ele ultima ofertă educațională postată e cea pentru anul școlar 2018-2019, 1 școală cu oferta educațională postată pentru anul școlar 2014-2015, 1 școală cu oferta educațională postată pentru anul școlar 2013-2014, 1 școală cu oferta educațională postată pentru anul școlar 2015-2016
 • școală gimnazială din mediu urban – dintr-un total de 34 discipline opționale desfășurate la ciclul gimnazial, 3 țin de Limba și literatura română – Literatura și valorile culturale și etico-morale (desfășurat la 2 clase de a VIII-a), Călătorie în lumea textelor literare/ nonliterare (o clasă de a VIII-a)
 • școală gimnazială din mediu urban – dintr-un total de 12 discipline opționale (nu sunt precizate clasele), 4 țin de Limba și literatura română – Genuri și specii, Lectura și abilitățile de viață, Teatru, Scriere creativă.
 • școală gimnazială din mediu urban – dintr-un total de 5 discipline opționale desfășurate la ciclul gimnazial, 2 țin de Limba și literatura română – Lectura și abilitățile de viață (desfășurat la două clase de a V-a), Dezvoltarea gândirii reflective  prin tehnici de literație (desfășurat la o clasă de a VII-a)
 • școală gimnazială din mediu urban – dintr-un total de 1 discipline opționale desfășurate la ciclul gimnazial, 0 țin de Limba și literatura română
 • școală gimnazială din mediu urban – dintr-un total de 12 discipline opționale, 0 sunt opționale de Limba și literatura română

Mediul rural

 • școli fără site web – 71
 • școli fără ofertă sau în a căror ofertă educațională nu se precizează disciplinele opționale – 30
 • școli care nu au oferta actualizată – 1
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 9 discipline opționale, 1 este opțional de Limba și literatura română (Lectura și abilitățile de viață)
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 7 discipline opționale, 0 sunt opționale de Limba și literatura română
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 9 discipline opționale, 2 sunt opționale de Limba și literatura română (Lexic – exerciții de dezvoltare a limbajului, Morfologie – aprofundare)
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 17 discipline opționale, 4 sunt opționale de Limba și literatura română (Lectura și abilitățile de viață, Personaje din lumea operelor lui I.L. Caragiale, Ora de lectură, Pasiunea lecturii)
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 9 discipline opționale, 0 sunt opționale de Limba și literatura română
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 4 discipline opționale, 2 este opțional de Limba și literatura română (Literatura română contemporană, Compuneri de nota 10)
 • școală gimnazială din mediul rural – dintr-un număr total de 14 discipline opționale, 1 este opțional de Limba și literatura română (Comunicare cu succes, Strategii de redactare a textului scris)

Se observă deci că opționalele ce țin de Limba și literatura română ocupă o pondere destul de mică la nivelul orașului Galați, însă neputându-se realiza o analiză exactă afirmația nu poate fi categorisită drept absolută.

În cadrul acestei discipline opționalul ar trebui să derive din competențele prevăzute de programa școlară în vigoare. Astfel, competențe posibile ce ar putea fi dezvoltate în orele prevăzute în CDȘ ar putea fi: receptarea textului oral provenind din diverse surse (radio, comunicări, prezentări, etc.), receptarea textului scris de diverse tipuri (aici competența se poate personaliza în funcție de opționalul ales – opțional de teatru, de stilistică, de interpretare a textului liric sau dramatic, etc.), utilizarea corectă și adecvată a limbii română în diverse situații (de comunicare orală sau scrisă, în funcție de CDȘ-ul ales). Dar, competențele, formulate corect și în legătură cu programele în vigoare pot viza și lectura, spre exemplu, și vom da ca exemplu aici competențele prevăzute de Opțional Lectura și abilitățile de viață, a cărui programă școlară este elaborată în cadrul proiectului Metode inovative în formarea cadrelor didactice pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor:

Un alt opțional avizat de către minister, ce poate fi desfășurat la clasele a VI-a și a VII-a,  este Teatrul și noi, avizat în data de 30.09.2020, prin ordinul de ministru nr. 5662. Acesta vizează dobândirea, de către elevi, a unor instrumente creative de utilizare a limbajului specific teatrului, a dezvoltării unor abilități noi, de înțelegere și gestionare a emoțiilor, facilitează crearea unor abilități în rândul elevilor precum autoconcentrarea, autorganizarea ș.a. Programa a fost creată și elaborată în cadrul proiectului UNATC Junior.

Lista de discipline opționale ce derivă din disciplina Limba și literatura română nu este una foarte amplă, ceea ce demonstrează faptul că, până la urmă, curriculumul la decizia școlii trebuie să fie în primul rând rezultatul unei analize de nevoi. Indiferent că ceea ce se dorește este un opțional de stilistică, de teatru, de jurnalism, de redactare, de lectură, de comprehensiune a textului, de ortografie și ortoepie, de comunicare, de lingvistică (și lista poate continua), dacă analiza de nevoi nu reflectă competențele pe care aceste opționale le-ar putea forma, derularea unui astfel de curriculum ar fi inutilă. Deși o listă de discipline opționale ar fi binevenită, ori la nivelul Ministerului Educației, ori la nivelul inspectoratelor școlare, pentru a servi drept exemplu de bune-practici cadrelor didactice, în special celor debutante, creativitatea și măiestria cadrelor didactice se va reflecta, cu siguranță, în calitatea elaborării și implementării unui opțional de Limba și literatura română.

 

prof. Anca-Nicoleta Patriche

Școala Gimnazială Nr. 16, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.patriche

Articole asemănătoare