Leadershipul colectiv în organizațiile școlare – construirea unei culturi de responsabilitate și colaborare

Leadershipul colectiv reprezintă o abordare eficientă și necesară în contextul organizațiilor școlare, unde dezvoltarea elevilor și succesul instituției depind de implicarea și contribuția tuturor membrilor comunității școlare. Leadershipul colectiv în organizațiile școlare este esențial pentru a promova un mediu de învățare și dezvoltare armonios. Prin încurajarea implicării și responsabilității tuturor membrilor comunității școlare – profesori, elevi, părinți și personal de suport – se creează un sentiment de apartenență și angajament față de misiunea și valorile școlii.

Promovarea și cultivarea leadershipului colectiv în organizațiile școlare necesită un efort comun și o abordare sistematică. Iată câteva modalități prin care se poate realiza acest lucru:

Crearea unui mediu de învățare participativ. Este esențial să se ofere elevilor și profesorilor oportunități de a lua decizii și de a-și exprima opiniile în procesul de învățare și gestionare a școlii. Astfel, se dezvoltă abilitățile de luare a deciziilor și de leadership.

Formarea și dezvoltarea cadrelor didactice. Prin intermediul programelor de formare și dezvoltare profesională, aceștia pot învăța strategii și tehnici de încurajare a participării active a elevilor și de cultivare a abilităților de leadership.

Implicarea părinților și comunității. Prin implicarea părinților în activități școlare, consilii consultative și proiecte comunitare, se creează o cultură de colaborare și responsabilitate.

Dezvoltarea competențelor socio-emoționale. Pentru a promova leadershipul colectiv, este important să se dezvolte competențele socio-emoționale ale elevilor, cum ar fi comunicarea eficientă, empatia, asertivitatea și rezolvarea de probleme

Recunoașterea și aprecierea contribuțiilor individuale. Este important ca membrii comunității școlare să fie recunoscuți și apreciați pentru contribuțiile lor.

Leadershipul colectiv joacă un rol crucial în construirea unei culturi de responsabilitate și colaborare în organizațiile școlare. Distribuirea leadershipului colectiv în organizațiile școlare implică împuternicirea și implicarea tuturor membrilor echipei în procesul de conducere și luare a deciziilor. Iată câteva exemple concrete de modalități prin care se poate distribui leadershipul colectiv în cadrul unei școli:

  • Consilii ale elevilor și comitete de elevi: Școlile pot înființa consilii sau comitete în care elevii să aibă un rol activ în luarea deciziilor și rezolvarea problemelor din cadrul școlii. Aceste consilii pot fi responsabile de planificarea și organizarea evenimentelor, propunerea și implementarea de proiecte și politici în școală, putând avea chiar reprezentanți în consiliile de administrație ale școlii.
  • Elevi mentori: Elevii mai mari, care au demonstrat abilități de leadership și competențe academice, pot fi implicați în roluri de mentori pentru elevii mai tineri
  • Grupuri de lucru și proiecte: Organizarea de grupuri de lucru sau proiecte în care elevii lucrează în colaborare pentru a rezolva probleme sau a îmbunătăți aspecte specifice ale școlii este o modalitate excelentă de a distribui leadershipul colectiv. Fiecare grup poate avea un lider sau coordonator, dar toți membrii au ocazia de a-și aduce contribuția și de a-și exprima ideile și perspectivele în cadrul proiectului.
  • Implicarea părinților și comunității: Pentru a distribui leadershipul colectiv în organizațiile școlare, este important să se implice părinții și membrii comunității în procesul decizional și în activitățile școlii.
  • Formare și dezvoltare profesională pentru cadrele didactice: Profesorii și personalul școlii joacă un rol cheie în promovarea și facilitarea leadershipului colectiv. Prin oferirea de formări și dezvoltare profesională în domeniul leadershipului și managementului participativ, cadrele didactice pot învăța strategii și abordări pentru a distribui leadershipul și a încuraja implicarea și contribuția tuturor membrilor comunității școlare.

Un studiu realizat de Carson, Tesluk și Marrone în 2007, intitulat „Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance” și publicat în Academy of Management Journal, examinează impactul leadershipului colectiv asupra performanței echipelor și identifică condițiile antecedente care favorizează dezvoltarea acestuia. Autorii explorează conceptul de leadership colectiv și îl definesc ca o abordare în care multiple persoane împart responsabilitatea de a conduce și influența un grup sau o echipă, în loc să fie concentrată într-un singur lider formal. Rezultatele studiului indică faptul că sprijinul organizațional, încrederea reciprocă între membrii echipei și diversitatea abilităților și experienței în cadrul echipei sunt factori importanți în promovarea și susținerea leadershipului colectiv. Echipelor care au avut un nivel mai mare de leadership colectiv li s-a atribuit o performanță superioară în comparație cu echipele în care leadershipul era concentrat într-un singur lider.

Un alt studiu, realizat de Brown, Treviño și Harrison în 2005, intitulat „Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing” și publicat în Organizational Behavior and Human Decision Processes, explorează conceptul de leadership etic și dezvoltă o perspectivă de învățare socială asupra construcției și testării acestuia. Autorii examinează cum poate fi înțeles și dezvoltat leadershipul etic prin intermediul proceselor de învățare socială, adică prin observarea și modelarea comportamentului liderilor și prin interacțiunea cu alți membri ai organizației. Ei susțin că leadershipul etic se formează într-un context social și că modelele de conducere etică pot fi dobândite și dezvoltate prin intermediul proceselor de învățare socială. Studiul propune un model teoretic pentru construcția și testarea leadershipului etic, denumit modelul de învățare socială a leadershipului etic (ethical leadership social learning model).

Bibliografie
1. Brown, Treviño și Harrison, 2005, Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing, publicat în Organizational Behavior and Human Decision Processes.
2. Carson, Tesluk și Marrone, 2007, Shared leadership in teams: An investigation of antecedent conditions and performance, publicat în Academy of Management Journal.
3. FPSE Universitatea din București &Teach for Romania, 2023, Leadership educațional pentru transformare sustenabilă – Reflexivitate și leadership educațional, modulul I.

 

prof. Mariana Deleanu

Școala Gimnazială Iustin Pîrvu, Poiana Teiului (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.deleanu

Articole asemănătoare