Rolul parteneriatelor educaționale în grădiniță

Educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii sunt extrem de importanți deoarece aceasta este perioada când copiii se dezvoltă rapid şi, dacă procesul de dezvoltare este neglijat în acest stadiu, este mult mai dificil şi mai costisitor să se compenseze aceste pierderi mai târziu.
Perspectiva modernă asupra educației nu se mai bazează pe metodele tradiționale bazate pe expunere, memorizare și reproducere. Copiii de astăzi au nevoie să experimenteze, să învețe prin descoperire și prin metode activ-participative, prin interacțiune directă cu obiecte variate și oameni diferiți.
Parteneriatele educaționale în grădiniță joacă un rol important în asigurarea unui mediu educațional bogat și diversificat pentru copii. Acestea implică colaborarea dintre grădiniță, părinți, comunitate locală și alte organizații sau instituții educaționale în scopul dezvoltării plenare a personalității copiilor.

Ce este parteneriatul? Termenul de parteneriat este definit ca asocierea „a doi sau mai mulți parteneri, iar în literatura de specialitate parteneriatul reprezintă modalitatea formală sau informală prin care două sau mai multe părți decid să acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun” (C. Cucoș, 2009).

Rolul acestor parteneriate este extrem de benefic din multe puncte de vedere. În primul rând, putem remarca faptul că parteneriatele educaționale contribuie într-o măsură foarte mare la dezvoltarea socială și emoțională a copiilor; prin parteneriatele cu părinții și comunitatea locală, copiii învață să interacționeze și să colaboreze cu diverse persoane și medii de învățare. Astfel, ei își dezvoltă abilitățile de comunicare, empatie și relaționare.

Îmbogățirea experiențelor educaționale ale preșcolarilor reprezintă un alt câștig dobândit prin desfășurarea parteneriatelor educaționale. Parteneriatele cu specialiști din diverse domenii (artă, științe, sport, etc.) aduc noi perspective și cunoștințe în grădiniță. Copiii au oportunitatea să exploreze diferite subiecte și să își dezvolte interese variate.

De asemenea, derularea parteneriatelor educaționale diverse constituie suport pentru dezvoltarea cognitivă a copiilor. Colaborarea cu experți educaționali poate ajuta cadrele didactice să implementeze strategii pedagogice inovatoare, adaptate nevoilor individuale care pot stimula gândirea creativă, rezolvarea de probleme și dezvoltarea abilităților cognitive ale preșcolarilor.

Parteneriatele contribuie la implicarea părinților în procesul educațional al copiilor și le pot oferi acestora informații și resurse pentru a-și sprijini mai bine copiii, inclusiv sugestii pentru activități educaționale sau cărți de citit.

Un alt aspect important al realizării parteneriatelor cu organizații non-guvernamentale sau  grupuri comunitare îl reprezintă faptul că acestea pot contribui la educarea copiilor în privința diversității culturale, incluziunii și responsabilității sociale. Aceste valori pot fi promovate prin activități și proiecte comune care încurajează toleranța și incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane.

Nu în ultimul rând, parteneriatele pot aduce resurse materiale și financiare suplimentare în grădiniță, sprijinind dezvoltarea infrastructurii sau oferind materiale educaționale diversificate.

În concluzie, parteneriatele educaționale în grădiniță contribuie semnificativ la dezvoltarea copiilor. Aceste colaborări sporesc calitatea actului educativ derulat în grădiniță și promovează o dezvoltare sănătoasă și echilibrată a preșcolarilor.

Bibliografie
Cucoș, C. (coord.)- Psihopedagogie pentru examenul de definitivare și grade didactice, Ediția a III-a revizuită și adăugită, Iași, Editura Polirom, 2009

 

prof. Iuliana Berbeci

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 22, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.berbeci

Articole asemănătoare