Tradițional sau modern? Aceasta-i întrebarea!

Procesul evaluativ este unul complex, care impune o abordare sistemica a întregului proces didactic. Însă rigorismul unei instruiri de tip tradițional, bazat pe memorie bună, obediență față de profesor, impunerea cunoștințelor precum și a modului de a gândi, a demonstrat nevoia de a implementa noi metode de abordare a întregului proces, cum ar fi alternativele educaționale Waldorf, Montessori sau Step by Step.  O abordare de tipul „tablă-creta-profesor” nu mai este la fel de potrivită in zilele noastre, așa cum era in urmă cu cu câteva generații, deși profesorii de azi sunt rezultatul unei astfel de abordări care, se pare, a funcționat la vremea ei. Tipul „corect”, potrivit copiilor din generația Z, este cel centrat pe elev, pe nevoile lui emoționale (person-centered approach), așa cum a încercat sa demonstreze încă din 1919 învățământul Waldorf, promovat de R. Steiner, în concepția căruia elevul trebuie cunoscut in profunzime, holistic pentru a-i putea da aripi să se înalțe.

Ca profesor, nu ai cum să crezi că poți înțelege complet modul de viață și gradul de educație al elevilor, sau că poți anticipa cu precizie evoluția lor și situațiile cu care ei se pot confrunta de-a lungul perioadei școlare; însă, în calitate de formatori, îi putem ajuta pe acești elevi să dobândească un anumit set de competențe pe care să le aplice in viața reală, devenind, astfel, adulți funcționali. Acest lucru poate fi realizat ușor, în cadrul orelor de limba engleză, prin folosirea unor mijloace și metode moderne de lucru (communicative approach, the silent way, suggestopedia), utilizând resurse tehnologice în locul manualelor, fișe de lucru online (live worksheets), postere si pliante (posters, leaflets), imagini (flashcards), poezii (poetry), proiecte în grup (group projects), versuri ale unor melodii contemporane îndrăgite de elevi, în loc de texte folosite acum 15-20 ani, cu care ei nu se pot identifica.

Jocul de rol (role-play) câștigă din ce în ce mai mult teren, elevul regăsindu-se în fața unei posibile situații din viața reală; profesorul nu trebuie să intervină decât pentru a ajuta cu noțiuni ce țin de vocabular, nu pentru a corecta pronunția sau a dicta încotro să se îndrepte conversația , în acest mod dăruindu-le elevilor șansa la spontaneitate și creativitate , într-un mediu cunoscut, fără frica de notare sau mustrări. In alternativa Waldorf, evaluarea activității elevilor nu este definitorie, ci se urmărește o stimulare a spiritului natural și creativ al copilului, pentru a marca progresul acestuia holistic, ca întreg, și încurajarea elevului de a cere ajutor sau de a se autoaprecia și corecta.

Abordarea tradițională, cunoscută drept “grammar translation method” (metoda traducerii gramaticale), s-a dovedit ineficientă de-a lungul timpului, întrucât elevii, puși în situații concrete, și deși stăpâneau foarte bine regulile de gramatică ale limbii engleze, nu erau capabili să comunice. Metodele moderne vin în sprijinul celor tradiționale, demonstrând faptul ca nu este necesară predarea centrată pe gramatică, la elevii de vârste mici, in acest caz funcționând mai bine abordarea comunicativă (communicative approach). Prin conversații dese și centrate pe particularitățile fiecărui elev în parte, profesorul poate obține vorbitori de limba engleză, care folosesc informațiile în mod instinctual, fără a se întreba “cum?” și “de ce?”. Abia ani mai târziu, profesorul poate introduce multiple noțiuni de gramatică, elevii având oportunitatea de a-și răspunde la întrebările mai sus menționate, completându-și, astfel, informațiile și corectându-se singuri acolo unde au observat că au greșit.

Acest lucru demonstrează faptul că evaluarea nu trebuie făcută doar pentru a verifica dobândirea informațiilor din lecțiile precedente, ci pentru a asigura progresul elevului, în totalitatea trăirilor sale, sprijinind unicitatea lui și instinctul propriu în îmbinarea informațiilor.

Un bun profesor evaluează corect toți elevii, în fiecare oră, zâmbind și creând o atmosferă propice, îmbinând stilul tradițional cu cel modern, adaptându-se fiecărei clase și fiecărui elev în parte, punând accent pe progresul copilului.

 

prof. Anca-Laura Ilie

Liceul Tehnologic Elena Caragiani, Tecuci (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.ilie1

Articole asemănătoare