Portretul managerului ideal al unei instituții de învățământ preuniversitar

Eforturile de îmbunătățire a școlii se bazează foarte mult pe un management de calitate. Managerii unităților de învățământ sunt însărcinați cu stabilirea unei viziuni clare pentru îmbunătățirea școlii și inițierea schimbării pentru a stimula inovația, pentru a asigura învățarea elevilor și pentru a crește gradul de promovabilitate. Managerul unității de învățământ are un rol hotărâtor în ceea ce privește dimensiunea performanțelor obținute de unitatea școlară. Modalitatea în care managerii își exercită atribuțiile ce le revin în planificarea, organizarea, antrenarea și coordonarea activității din unitatea școlară se reflectă în modul în care managerul gândește și acționează.

Un manager trebuie să fie flexibil, astfel încât să se poată adapta la schimbările permanente, iar stilul managerial trebuie să-i permită o conducere autoritară, dar comunicativă, bazată pe ample cunoştinţe manageriale şi administrative. Un director trebuie să deţină cunoştinţe teoretice, experienţă practică, informaţii suficiente, cunoştinţe minime de pedagogie, psihologie, sociologie, economie, drept, administraţie, completate cu solide cunoştinţe manageriale în cazul nostru al şcolilor. Dar numai cunoștințele de specialitate nu sunt suficiente atunci când probleme care apar sunt variate , iar schimbările sunt din ce în ce mai frecvente. Aici trebuie să dea dovadă de un talent managerial care presupune o flexibilitate deosebită completată cu experienţă şi „simţ” managerial sau organizatorico-administrativ.

Un bun director trebuie să aibă o pregătire complexă, să fie în acelaşi timp şi specialist, să aibă talent organizatoric, un larg orizont cultural, capacitate de a mobiliza și motiva colectivul la îndeplinirea sarcinilor. Toate acestea trebuie „simţite”, cunoscute de manager şi aplicate la momentul oportun.

Sarcina unui director de școală este aceea de a face o schimbare în viața elevilor. Să conduci și să predai este o provocare  care necesită un nivel ridicat de înțelegere și răbdare. Ei trebuie să aibă următoarele calități vitale de lider:

1. Viziunea. Este ușor să respingem conceptul „viziune” ca fiind un concept vag, dar cei mai buni lideri de școală sunt vizionari în sensul clar al scopului moral. Liderii de succes au  abilitatea de a formula și de a modela viitorul, mai degrabă decât să fie modelați de evenimente.

2. Curajul. Managerii de școală de succes trebuie să dea dovadă de  determinare, de voința și răbdarea de a vedea lucrurile așa cum sunt. Ei sunt dispuși să își asume riscuri și sunt fermi în a face față slabei performanțe sau unui comportament defectuos. E un curaj mental de la care nu se pot abate. Trebuie să fie  dispuși să încerce lucruri noi și să aibă o stare de spirit pentru a încerca în continuare până la ameliorare ca rezultat final. Ca factorii de decizie cei mai eficienți, ei își asuma riscuri, dar asta nu fără să știe rezultatul final.

3. Autoritatea. Dreptul de a lua decizii și de a cere subordonaților aducerea lor la îndeplinire.

4. Răspunderea. Ceea ce managerul datorează organizației și recunoașterea dreptului superiorului ierarhic de a controla și de a solicita/ primi rapoarte privind activitatea depusă.

5. Pasiunea. Managerii de școlii, ca și cadrele didactice, sunt acolo pentru copii și nu trebuie să uite asta niciodată. Managerii de  școală de succes sunt pasionați de predare și de învățare și arată un mare angajament față de copii . Ei trebuie să fie în permanență interesați de munca elevilor lor și cea a personalului lor. Managerul eficient nu renunță la copii sau la  personalul lor. El este simbol de conducere și de  instruire și va arăta cadrelor didactice cum să devină mai eficiente, bazându-se  pe date evaluative.

6. Responsabilitatea. Sentimentul intern al datoriei față de organizație care induce autoimpunerea îndeplinirii sarcinilor primite sau asumate.

7. Inteligența emoțională. Managerii de școală construiesc echipe. Ei înțeleg importanța relațiilor, împuternicesc personalul și elevii și arată empatie. Este foarte important ca relațiile dintr-o școală să fie corecte, de încredere și totul va decurge natural. Toți vor fi motivați să urmeze un astfel de manager. Factorul uman este extrem de important. Directorii trebuie să stabilească o cultură școlară pozitivă prin tratarea oamenilor așa cum și-ar  dori ei să fie tratați. Cum ne zâmbește, spune salut și se angajează în conversații,  toți sunt factori importanți în stabilirea unui ton pozitiv.

8. Puterea de judecată. Cei mai buni manageri de școală dau dovada unei judecăți corecte și sunt lideri înțelepți. Însă acest lucru nu înseamnă a acționa singur. Este vorba despre implicarea întregii comunități școlare.

9. Putere. Munca de manager de școală este full-time și uneori este istovitoare. Managerii de succes sunt  optimiști și rezistenți , rămân calmi într -o situație de criză și sunt energici și pozitivi în orice moment. De pe altă parte, puterea înseamnă și posibilitatea concretă a managerului de a influența și de a controla comportamentul subordonaților.

10. Puterea de convingere. Cei mai buni manageri de școală sunt comunicatori foarte încrezători și povestitori remarcabili gata oricând să-ți spună povestea școlii lui. Ei sunt de asemenea mari motivatori. Să facă oamenii să îndeplinească anumite sarcini și să facă și în plus,  asta înseamnă management de succes.

11. Curiozitatea. Liderii de școală de succes sunt orientați spre exterior și curioși. Acest lucru înseamnă să arunce un ochi și în afara școlii și să vadă ce se mai întâmplă în alte părți, de unde să ia părțile bune.

Tot mai exigent și mai complex, rolul liderilor școlari necesită o gamă largă de competențe și atribute printre directori pentru a le permite să conducă școala în mod eficient și să îmbunătățească rezultatelor educaționale ale copiilor. Directorii de școală eficienți  au ca valori cheie centrarea pe oameni , cu accent moral și un accent pe egalitate și respect. Ele combină atributele cheie ale inteligenței emoționale, rezistenței și convingerea cu pasiune  și nu au nici o problemă în a-și asuma  riscuri cu obiectivul constant de îmbunătățire a școlii.

Bibliografie
Prof. Elena Despina Ciulei, Managerul viitorului şi talentul managerial – promep.softwin.ro/promep/news/show/4351

 

prof. Iuliana Camelia Ivan

Școala Gimnazială Nr. 7, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.ivan

Articole asemănătoare