Modalități și criterii de selecție a directorilor de școli

Directorul unei unități de învățământ sau managerul cum mai este el numit în limbajul de specialitate actual, ocupă un rol principal în dezvoltarea  instituției pe care o reprezintă. Atribuțiile și rolurile  acestuia  sunt diverse: el trebuie să managerieze oameni – să devină un lider, să conducă organizația, organizând resursele materiale, financiare și umane ale unității școlare și să  determine schimbarea în organizație (schimbare la nivelul culturii instituționale, a viziunii sau misiunii școlii) în concordanță cu politicile educaționale și economice la nivel de societate. Așadar, rolul jucat de acesta este unul esențial, iar alegerea unui  lider sau manager  care să îndeplinească competențele amintite mai sus este o provocare pentru toate sistemele educaționale. În cele ce urmează voi încerca să fac o scurtă prezentare a modalității în care directorii de școli sunt aleși în diferite părți ale lumii.

În Grecia – unde am participat, alături de alți patru colegi din Școala Gimnazială Nr 1 Poienarii de Muscel, la cursul de formare „Educational Management & School Leadership”, furnizat de Areadne Lifelong Training Center în cadrul proiectului Erasmus+ „Friendship by Leadership” – condițiile necesare obținerii unui post de director sunt 8 ani de experiență în predare și calificare profesională. Selecția directorilor cuprindea și un interviu. Pentru o perioadă de 2 ani, între 2015-2017 a fost folosit un sistem de alegere a directorilor de către cadrele didactice din unitate, însă sistemul nu s-a dovedit viabil.

În Cipru, alegerea directorilor se face pe baza dosarelor profesionale. Ca și condiții de eligibilitate sunt 12 ani vechime în învățământ și 4 ani ca director adjunct. Interviul candidaților este și aici probă de selecție.

În Franța, directorii sunt numiți de Ministerul Educației pe baza CV-urilor și a interviurilor, ce au la bază studiile de caz. Este  necesară o vechime în învățământ de 5 ani. Și în Germania, directorii sunt numiți de Ministerul Educației, în baza experienței manageriale, a vechimii în învățământ și a calificărilor candidatului în management.

În Italia au loc examene regionale, iar candidații trebuie să aibă un masterat sau doctorat în management educațional.

În Marea Britanie, directorul este ales de un comitet de selecție alcătuit din fostul director, reprezentanți ai cadrelor didactice, părinților și personalului nedidactic. Selecția cuprinde simulări, interviuri, opinii ale elevilor, teste de personalitate, etc.

În Spania, politicile educaționale sunt stabilite de fiecare regiune autonomă.se formează comisii de selecție cu reprezentanți ai profesorilor, părinților, Primăriei. Ministerul Educației oferă cursuri de perfecționare pentru directori.

În Finlanda, candidații au nevoie de calificare în managementul educațional. Primăriile au un rol important în procesul de selecțiile. Criteriile de selecție variază de la o regiune la alta, însă sunt esențiale gradul de calificare, experiența profesională, publicarea de articole științifice.

În Suedia, directorul este manager și trebuie să fie absolventul unui curs universitar în domeniu. Este de asemenea necesară o experiență profesională managerială, însă nu este necesară vechime în calitate de profesor.

În Danemarca, directorii sunt numiți de primării în baza analizei experienței profesionale și a calificărilor și în urma unui interviu. În China, directorii sunt aleși de Consiliile locale, numite de guvern.

În S.U.A., există diferențe de alegere a directorilor de la un stat la altul. În procesul de selecție sunt utilizate criterii specifice, interviurile și evaluarea prin grile de evaluare. Evaluarea se bazează pe calificare și competențe, iar Consiliile de Administrație joacă un rol foarte important în alegerea directorului.

În Australia, candidatul trebuie să aibă o experiență de minim 4 ani și să aibă o acreditare provizorie sau permanentă de la  Victorian Institute of Teaching. Selecția este făcută de Consiliul de Administrație, pe bază de aplicație, referințe, interviuri și cv-uri.

Concluzionând, putem afirma că alegerea directorului este un proces care are loc centralizat (Grecia, Franța, Germania, Cipru, China ) sau descentralizat (SUA. Australia, Finlanda, Suedia), pe baza vechimii la catedră (în majoritatea statelor prezentate), pe baza unei calificări în managementul educațional (Finlanda, SUA, Suedia, Australia, Italia) sau chiar în baza influenței politice (China, în mod pregnant, dar și în alte state unde Primăriile și Consiliile Locale au un cuvânt greu de spus în alegerea directorului: Finlanda, Danemarca etc.)

Bibliografie:
1. Note de curs  Educational Management & School Leadership, furnizat de Areadne Lifelong Trening Center
2. Johnson, L., Møller , J. & Jacobson S, L. (2008). Cross national Comparisons in the International Successful School Principalship Project (ISSPP): The USA, Norway and China. Scandinavian Journal of Educational Research , 52(4), 407 422.
3. Pelit , A. (2015). Comparison of the Models Adopted Regarding the Training and Appointment of School Administrators (Turkey, France, Denmark and England Sample). In Ş. Ş. Erçetin & S. Banerjee (Eds.),Chaos, Complexity and Leadership 2013 (pp. 331 342). Switzerland: Springer International Publishing.

 

prof. Ionuț-Cristian Burhan

Școala Gimnazială Poienarii de Muscel (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ionut.burhan

Articole asemănătoare