Predarea activă și ludică a limbii prin intermediul instrumentelor digitale, la clasele primare

Restructurarea percepției asupra învățării limbilor străine prin enunțarea celor patru deprinderi integratoare: ascultare, exprimare orală, citire, exprimare în scris, a configurat, în timp, o paradigmă nouă asupra învățării limbii materne. Documentul elaborat de Parlamentul European (2006/962/EC), referitor la cele opt competențe cheie, a condus la modificări în cadrul didacticii disciplinei, în sensul că modelul comunicativ-funcțional se aplică și în învățarea limbii materne.

Textul literar sau nonliterar abordat în clasă este principalul instrument folosit pentru a forma sau dezvolta competențele de comunicare orală (ascultare – vorbire) și scrisă (citire – scriere), pentru a învăța funcțiile comunicative ale limbii, pentru a introduce noțiuni de vocabular sau de gramatică. Alegerea unui text este o misiune dificilă, care implică responsabilitate și care se realizează prin analiza și aprecierea textului conform unor criterii ca:

  • Adaptarea textului la particularitățile de vârstă ale elevilor, la nivelul de înțelegere specific;
  • Prezența în text a valorilor culturale, a unor informații, specifice vârstei, ce trebuie transmise;
  • Contribuția textului la educarea moral-civică a elevilor;
  • Valorificarea în text a funcțiilor comunicative ale limbii (convenții sociale, schimburi de informații, exprimarea atitudinilor, a stărilor, a sentimentelor, influențarea acțiunilor, acte reparatorii);
  • Posibilitatea de a exersa sau introduce elemente noi de vocabular;
  • Elemente de gramatică prezente în text.

Strategiile prin care abordăm textul la clasă s-au schimbat rapid în ultimii ani datorită apariției instrumentelor digitale simple, de producție media, cu posibilitatea publicării și distribuirii în mediul virtual a produselor create.

Predarea unui text folosind instrumente audio-video facilitează construirea sensului care se va realiza prin interacțiunea dintre imagini, text scris, vorbire, mișcare, gesturi, muzică, sunete de fundal. Instrumentele digitale permit îmbinarea mai multor moduri de reprezentare a realității transmise (conținut audio, conținut video) amplificând posibilitățile de receptare a mesajului. Prin intermediul imaginii, mesajul poate ajunge și la cei care au dificultăți de înțelegere sau de receptare a textului scris. Acest mediu complex de transmitere, trezește reacții și emoții, favorizează participarea activă și stimulează creativitatea.

Pe lângă faptul că învățarea devine activă și profundă, instrumentele digitale dezvoltate în ultimii 5-6 ani fac posibilă intervenția pentru dezvoltarea echilibrată a celor patru competențe de comunicare: ascultare – vorbire, citire – scriere.

Tehnologia permite astfel profesorilor să-și ajute elevii să învețe mai ușor și cu mai multă plăcere. Datorită tehnologiei, este posibilă crearea de conținut interactiv. Acest tip de conținut este mult mai eficient în atragerea atenției și stimularea curiozității elevilor. Interactivitatea le crește participarea și îi ajută să învețe concepte. Crearea momentelor de învățare prin situații reale, prin joc, prin integrarea tehnologiei stimulează plăcerea de a asculta activ și de a vorbi, dezvoltă motivația pentru învățarea limbii și autoexprimare.

Tehnologia facilitează modernizarea strategiilor de ascultare activă, permite introducerea unor sarcini de pre-ascultare sau post-ascultare, formularea de predicții înainte sau în timpul ascultării, formularea întrebărilor de comprehensiune pentru descifrarea semnificațiilor mesajului ascultat, interpretarea conversațiilor, rezumarea celor ascultate, discuții extinse pentru dezvoltarea gândirii critice, stimularea creării de dialoguri pe baza celor ascultate.

Animoto (animoto.com) și Edpuzzle (edpuzzle.com) sunt două aplicații gratuite care permit crearea de conținut video. Folosirea celor două aplicații este simplă, iar pentru fiecare există tutoriale în limba română. Pot fi folosite la clasă, în predarea-învățare sau evaluare și permit abordarea activă și ludică a textului literar.

Aplicația Edpuzzle este o platformă accesibilă care promovează interacțiunea elevilor cu conținutul de învățare, sub forma unui videoclip presărat cu întrebări create special pentru conținutul video. Conținutul video poate fi creat de profesor și introdus în aplicație sau poate fi importat – de pe Youtube, de exemplu. Intervenții în videoclip: modificarea dimensiunii, adăugare de indicații scrise sau vorbite, adăugarea unor itemi obiectivi, după rezolvarea cărora elevii primesc feedback imediat, și adăugarea unor itemi subiectivi, în evaluarea cărora este necesară intervenția profesorului. După rezolvarea fiecărei sarcini este reluată vizionarea filmului propus. Numărul sarcinilor introduse pe parcurs nu este restricționat. Folosirea platformei necesită crearea unui cont de profesor și a unei clase.

Am folosit aplicația Edpuzzle pentru exersarea unor funcții comunicative ale limbii, la clasa întâi: a saluta persoane cunoscute, a se prezenta, a identifica un obiect, o persoană, a formula o rugăminte. Textul folosit pentru atingerea obiectivelor lecției a fost episodul Mămăruța galbenă din serialul  de desene animate Bobiță și Buburuză. Cu ajutorul aplicației Edpuzzle am introdus o activitate înainte de ascultare (pentru activarea cunoștințelor anterioare și pregătirea pentru ascultare), mai multe sarcini pe parcursul ascultării (rezolvarea unor itemi obiectivi sau subiectivi introduși în momente cheie ale acțiunii), iar sarcinile de după ascultare au avut ca scop consolidarea comprehensiunii textului audiat și exersarea funcțiilor comunicative ale limbii (salutul, prezentarea, adresarea unei rugăminți). Deși o astfel de activitate vizează în special competențele orale (ascultarea – vorbirea), aplicația Edpuzzle permite exersarea cititului și scrisului.

Aplicația Animoto este un program gratuit, de calculator care permite crearea și editarea fișierelor video prin adăugarea de efecte, tranziții, sunet (muzică sau voce) și text. Am folosit acest program pentru recapitularea adjectivului, la clasa a III-a, pe baza unui text audiat, din volumul Bețișorul năzdravan de Vladimir Șuteev. Pentru crearea filmului am scanat imaginile din carte și am înregistrat lectura model a textului . După ce am creat fișierul audio-video, pentru a introduce sarcinile de lucru am folosit din nou Edpuzzle.

În concluzie, exersarea activă și ludică a limbii, principiu didactic de bază în învățare la clasele mici, poate fi realizată prin intermediul instrumentelor digitale. Activitățile de ascultare a unui text ajută la construirea sistemului de cunoștințe, îmbunătățesc precizia gramaticală, dezvoltă vocabularul, stimulează dialogul și modelează atitudinea în comunicarea orală personală.

 

prof. Liliana Scîntei

Școala Gimnazială Miron Costin, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/liliana.scintei

Articole asemănătoare