Eficiența socială a noilor tehnologii în educația muzicală

Pe măsură ce tehnologia continuă să evolueze, evoluează și maniera în care profesorul poate proiecta și desfășura o situație educativă. Integrarea tehnologică poate avea o gamă largă de beneficii într-o sală de muzică ori într-un cabinet de muzică. Utilizarea eficientă a tehnologiei are un potențial imens de ameliorare a predării și învățării, deoarece diverse resurse de tehnologie muzicală sunt „capabile a oferi o învățare mai persistentă”, permițând exersare „la nivelul dorit și în cantitatea dorită”. Tehnologia este utilizată din ce în ce mai mult ca resursă în educația de astăzi, iar educația muzicală nu face excepție; resursele disponibile pentru muzică, pentru predare, pentru învățare și pentru practică cresc în fiecare zi și revoluționează modul în care sunt întreprinse demersurile didactice în domeniul muzical.

În timp ce integrarea tehnologică poate fi foarte benefică în clasa de muzică, profesorul de muzică trebuie să lucreze pentru a se asigura că integrează tehnologia în moduri eficiente, cu un efect pozitiv asupra învățării. Evaluarea rolului tehnologiei în muzică educația și eficacitatea resurselor tehnologice specifice utilizate pentru predare, exercițiu, practică și evaluarea abilitățile muzicale specifice poate fi foarte utilă profesorilor de muzică atunci când determină modul cum să implementeze eficient tehnologia în sala de muzică.

Determinarea celor mai bune modalități de utilizare a noilor tehnologii în practica didactică este benefică nu numai pentru profesorii de muzică ce sunt suficient de „aventuroși” și creativi pentru a încorpora aceste tehnologii, dar și pentru elevi. Profesorul trebuie să fie conștient de acest lucru și de orientarea spre o instruire personalizată pentru a ajunge la nivelul elevului de astăzi. Metodele de predare care au funcționat în trecut nu pot fi cele mai eficiente metode de utilizat cu elevii de astăzi, iar pentru a continua să fie eficient în clasă, profesorul trebuie să fie pro-activ și să lucreze „ancorat” în realitățile contemporane, fiind la curent cu ultimele tendințe în educație, respectiv educație muzicală.

În prezent, se constată o creștere a utilizării noilor tehnologii educație, existând o preocupare deosebită pentru integrarea tehnologiei pentru profesorii din toate domeniile curriculumului, inclusă fiind și educația muzicală. Elevii de astăzi sunt inundați de tehnologie aproape în fiecare minut; tehnologia a devenit o parte importantă a modului de trai, a experimentării unor noi forme de manifestare a individualității.

Încorporarea tehnologiei în instrucțiunile și practicile muzicale are potențialul de a încuraja implicarea elevilor în primul rând pentru că aceștia tind să fie mai interesați de activitățile care implică astfel de tehnologii. În plus, utilizarea tehnologiei în moduri eficiente poate îmbunătăți instruirea în general, susținând învățarea în sala de clasă și stimularea dezvoltării cunoștințelor muzicale și a abilităților specifice.

În mod clar, există foarte multe rațiuni pentru utilizarea tehnologiei în clasă. Cheia eficienței integrării tehnologice în clasa de muzică provine din faptul că profesorul este conștient de diverse tehnologii disponibile astăzi, într-o permanentă continuă evoluție, dar și educat/ format în cele mai eficiente moduri de încorporare a acestora în practica didacticii muzicale. Există totuși posibilitatea ca mulți dintre profesorii de muzică să nu fie conștienți de diferitele forme de manifestare a noilor tehnologii muzicale disponibile și integrarea lor eficientă la clasă, pe de o parte, iar pe de altă parte este posibil ca profesorii care conștientizează existența acestor resurse și eficiența lor la clasă să nu fie pregătiți, informați sau instruiți corespunzător pentru a integra eficientă a acestor tehnologii.

Astfel, condiționate fiind de capacitatea cadrelor didactice de a stăpâni modul de folosire a resurselor noi, tehnologiile pot eficientiza instruirea și învățarea în clasa de muzică într-un mod evident, având ca prim rezultat dezvoltarea cunoștințelor și abilitățile muzicale și dobândirea de noi competențe, de către elevi; prin implementarea unui curriculum centrat pe elev și pe nevoile acestuia, utilizarea noilor tehnologii în practica didactică plasează predarea, învățarea și evaluarea într-o nouă perspectivă, în contexte instrucționale moderne, superioare celor practicate anterior.

În contextul dezvoltării continue a societății de astăzi și a diversificării permanente a conexiunilor interne și externe ale acesteia, există riscul ca profesorii de muzică care nu implementează tehnologia în sălile de clasă să nu poată înțelege modalitățile prin care poate beneficia învățarea lor și învățarea elevilor lor sau poate pur și simplu nu sunt siguri de cum să integreze eficient tehnologia în clasele lor. Dacă profesorii de muzică deprind cunoștințe despre modul de utilizare a anumitor tehnologii, devin conștienți de potențialul de implementare al acestora și din ce în ce mai pregătiți să facă acest lucru la clasă, mult mai eficient.

Prezența noilor tehnologii în școlile de astăzi poate fi uneori intimidantă pentru un profesor, totodată, tehnologia educațională avansează rapid fiind în permanentă dezvoltare, dar, în timp, prin cercetate și aprofundare, multe dintre resursele tehnologice vor deveni mult mai accesibile, iar prin utilizarea lor frecventă va crește gradul de eficiență și rolul acestora în didactica specific muzicală.

În lumea de astăzi, tehnologia joacă un rol semnificativ în aproape toate aspectele vieții de zi cu zi; metodele trebuie să evolueze și să utilizeze tehnologia pentru a spori experiențele pe care elevii le au în sala de muzică. Resurse precum SmartMusic (SmartMusic, 2022) și Teoria (Alvira, 2022) sunt identificate ca instrumente practice care pot fi utilizate și încorporate în sala de muzică. Christopher Small descrie impactul științific și tehnologic occidental în gândirea muzicală și în educație. Printre altele, viziunea științifică despre lume se bazează pe raționalitate, liniaritate cauzală, gândire inductivă și dovezi empirice în lumea fenomenală. Pe fundalul acestei viziuni asupra lumii industriale, Small sugerează că muzicienii și profesorii ar trebui să sprijine o altă paradigmă, cea a pregătirii copiilor ca artiști, creatori de muzică și nu doar consumatori ai acesteia. Pentru el, muzica printre arte oferă posibilitatea de a scăpa de tirania științei și tehnologia industrială, de raționalitate și standardizare, prin adoptarea unei viziune asupra lumii artistice care accentuează intuiția și imaginația, individualitatea și spiritualitate. Atrăgând elemente muzicale din culturi din afara Occidentului, Small demonstrează prin creațiile muzicale posibilitatea exprimării unor valori precum cooperarea și incluziunea, în contrast cu muzica bazată valori ale competiției și ale exclusivității. Profesorii de muzică pot juca un rol important în conturarea acestei noi viziuni muzicale și culturale despre lume (Small, 1996).

Într-o perspectivă sociologică, în timp ce unii profesorii ar putea dori să treacă dincolo de vechi în noua paradigmă a tehnologiei digitale, ar trebui să exploreze potențialul lor pentru muzică în rândul celorlalte materii școlare, pentru dezvoltarea artei și crearea unor programe diverse care să răspundă în mod specific nevoilor anumitor elevi; educația muzicală, în general, este în mare măsură blocată în strategiile și metodele vechi, restrictive.

Spre exemplu, preocuparea profesorilor pentru implementarea curriculumului național apare astăzi ca un gest reflex al reticenței de detașare de gândirea standardizată bazată pe norme și reguli, iar explorând muzica în contextul lumii moderne, în contextul evoluției secolului XXI, orice profesor bine intenționat, cu o perspectivă panoramică și cu un orizont înaintat asupra celor ce se întâmplă în jurul său, poate construi un curriculum școlar îmbunătățit, bine argumentat, punând elevul  în mijlocul acțiunilor sale. Activitatea artistică, intuitivă și imaginativă, gândirea și ingeniozitatea, plăcerea umană trebuie să contrapondereze demersul strict științific și tehnologic, gândirea rațională și eficiența economică.

Bibliografie

Alvira, R. (2022). Teoria. Preluat pe ianuarie 15, 2022, de pe www.teoria.com.
Barton, R. (2004). Teaching secondary science with ICT. Milton Keynes, U.K.: Open University Press.
Roy, S., & Caroline, S. (2004). Planning, Teaching and Assessment Using Computer-Aided. Practical Work, în B. Roy (Ed.), Teaching Secondary Science with ICT; (pg. 23-56). Maidenhead, U.K.: Open University Press.
Small, C. (1996). Music, Society, Education. Middletown: Wesleyan University Press.
SmartMusic. (2022). Preluat pe ianuarie 15, 2022, de pe www.smartmusic.com.

 

prof. Gelu Neagu

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Alexandria (Teleorman) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gelu.neagu

Articole asemănătoare