Valențele formative ale programului educațional eTwinning

Școlaritatea reprezintă perioada de vârstă în care se creează fundamentul personalității copilului, școala desfășurând un demers educativ intens și complex, ale cărui rezultate se repercutează în dezvoltarea copilului pe tot parcursul vieții acestuia. În contextul actual, se impune tuturor educatorilor „depășirea frontierelor rigide”, „deplasarea accentului educației spre conștientizare, cooperare, gândire critică și selecție, adaptabilitate și interpretarea lumii mereu schimbătoare” [1]. Într-o societate aflată în permanentă schimbare este firească preocuparea cadrelor didactice de a căuta strategii şi metode optime pentru creșterea eficienței activității didactice.
Ca să rămână un mediu permanent şi atractiv pentru elevi, școala își diversifică metodele de informare a elevilor, de formare a priceperilor și deprinderilor. Folosește variate activități, care au ca principal subiect copilul, cu aspirațiile și interesele sale. Aceasta are un rol activ, fiind tot mai importantă creativitatea şi punerea în valoare a calității personale.

Curiozitatea copiilor este stârnită încă din primii ani de viață de tot ceea ce-i înconjoară. A gândi, a proiecta şi a desfășura parteneriate educaționale ținând cont de specificul vârstei copiilor, de interesele şi dorințele lor, înseamnă a-i forma şi educa într-o formă accesibilă şi atractivă. Ei pot deveni activi, motivaţi, participând cu plăcere la activităţile din cadrul parteneriatului, fiind interesaţi de reuşita în domeniul în care sunt implicaţi.

ETwinning este un program educațional care pune la dispoziția tuturor cadrelor didactice din Uniunea Europeană un mediu virtual și instrumente online pentru derularea de proiecte școlare. Portalul eTwinning (etwinning.net) este disponibil în 25 de limbi europene și oferă oportunități deosebite oricărui profesor să găsească parteneri pentru proiecte, să participe în grupuri, ateliere de lucru, evenimente, camere ale profesorilor și seminarii de formare, să progreseze, să fie la curent cu ultimele noutăți, să beneficieze de sprijin și de resurse puse la dispoziție de alți utilizatori ai platformei. Platforma e- twinning oferă avantaje multiple, printre care:

  • instrumente pedagogice care integrează noile tehnologii în procesul de învăţare;
  • colaborarea cu elevi din alte școli similare europene;
  • apropierea de celelalte ţări participante şi mai buna cunoaştere a acestora;
  • implicarea în activităţi curriculare comune;
  • exersarea limbilor străine, dezvoltarea gândirii critice;
  • participarea profesorilor la o reţea europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte internaționale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formare/ schimburi de experiență;
  • un cadru atractiv de învăţare pentru elevi şi pentru profesori;
  • recunoaşterea oficială şi o mai mare vizibilitate a activităţii participanţilor la nivel naţional şi  european;
  • premii anuale şi certificate naţionale şi europene de calitate pentru cele mai bune proiecte.

Un astfel de proiect, derulat cu elevii Școlii Gimnaziale Grigore Moisil, este „Les proverbes: langue, culture et amitié”, în parteneriat cu alte  două şcoli din Portugalia si Italia. Scopul proiectul a fost prezentarea  proverbelor si zicătorilor fiecărei țări  și compararea acestora. Au fost folosite scurte descrieri, fotografii reprezentative, desene, prezentări ppt etc. Proiectul a avut în prim-plan o abordarea interdisciplinară ce a presupus transmiterea şi valorificarea cunoștințelor şi atitudinilor specifice mai multor discipline – limbi străine, arte, TIC, etc. Limba comună de lucru a fost franceza, proiectul contribuind astfel la îmbunătățirea percepțiilor lingvistice ale celor implicaţi.

Activităţile organizate au plasat elevii în prim plan, având în vedere atât colaborarea în mediu virtual, folosind instrumentele, aplicaţiile şi spaţiul virtual pus la dispoziţie de platforma e-twinning (twinspace), dar şi experienţe directe: schimb de scrisori între elevii şcolilor partenere, schimb de informaţii pe teme de interes general şi personal, întâlniri virtuale online. Au fost valorificate în primul rând experienţele anterioare, potenţialul de dezvoltare al elevilor, folosirea unor modalităţi de comunicare şi învăţare preferate. Elevii au fost implicaţi atât în faza de pregătire a proiectului cât, mai ales, în desfăşurarea efectivă a activităţilor propuse.

Dincolo de instruirea interactivă, scopurile fiecărei activităţi desfăşurate au fost atât educative cât, mai ales, personale: comunicare şi cunoaştere reciprocă, dezvoltarea competenţelor sociale, identificarea aptitudinilor artistice şi experienţelor personale relevante.

Sarcinile de învăţare au fost centrate atât pe valorificarea cunoştinţelor şi achiziţiilor în procesul didactic cât şi pe investigaţia fenomenelor socio-culturale actuale. Elevii au avut posibilitatea de a interacţiona cu informaţii preluate de pe Internet cât mai ales din viaţa de zi cu zi.

Proiectul a presuspus multă muncă de echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru realizarea sarcinilor, stimulând performanta, implicarea şi motivaţia. Un rol important l-au avut competenţele digitale şi lingvistice, aplicabile unor contexte diferite. Şi asta deoarece elevii participanţi au putut accesa aplicaţiile virtuale oferite de twinspace şi de acasă.

ETwinning a fost şi este o provocare toti cei implicati in proiect – elevi si profesori coordonatori: în fiecare zi am  descoperit lucruri noi, experienţe noi, modalităţi de diversificare a activităţii didactice, a metodologiilor, sarcinilor şi mediului de învăţare, un suflu nou, o modalitate de a pune în aplicare ceea ce nu îndrăznim să spunem şi să facem în sala de clasă formală. Toate acestea ducând la modernizarea procesului instructiv-educativ.

Ca  atitudine, parteneriatul presupune: acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite; egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni acceptate de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit); cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).

Prin toate acţiunile pe care le promovează, platforma eTwinning constituie o sursă continuă de inspiraţie pentru ceea ce ne dorim să devenim  – „profesori europeni”.

Bibliografie
[1] Otilia Păcurari, Anca Târcă, Ligia Sarivan (coord.). Strategii didactice inovative, Ed. Sigma, București.
[2] Băran -Pescaru, A., „Parteneriat în educaţie: familie-şcoală-comunitate”, Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004.
[3] Cristea, S., „Dicţionar de pedagogie”, Editura Litera – Litera Internaţional, Chişinău, Bucureşti, 2000.

 

prof. Cristina Stan

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cristina.stan5

Articole asemănătoare