Tema pentru acasă este o necesitate sau o obligativitate?

Tema reprezintă pentru elevi un mijloc de a-și fixa, consolida și extinde achizițiile învățării din cadrul activităților de la școală, iar pentru părinți, un mod concret de a se implica în procesul educațional.
Odată devenit școlar, copilul începe sa aibă anumite responsabilități, mult mai mari decât atunci când mergea la grădiniță, ca preșcolar. În primul rând, începe să aibă responsabilități în ceea ce privește viitorul său în devenirea sa ca adult. Printre aceste responsabilități ale sale se află și «temele pentru acasă».

Elevii trebuie să înțeleagă de ce primesc teme pentru acasă:

 • deoarece trebuie să își fixeze și consolideze informațiile primite la ore;
 • să se pregătească pentru zilele următoare de școală;
 • să aibă un motiv de a recurge la anumite surse de informare suplimentare (cărți, dicționare, enciclopedii, internet, etc.).

În același timp, temele îi ajută pe copii să devină mai încrezători în capacitatea lor de decizie, să dorească și să se informeze, dar și să devină mai disciplinați, să își planifice timpul și să respecte «termenele limită».

Necesitatea temelor pentru acasă este discutabilă, existând păreri pro, dar și contra. Enumăr câteva:

a) Argumente pro

 1. Temele pentru acasă ajută la însușirea noțiunilor redate în orele de curs. Acestea conțin elemente învățate de către elevi în ziua respectivă și sunt impuse tocmai pentru o mai bună înțelegere a noțiunilor. Aceste teme îl obligă pe elev să aplice partea teoretică într-o problemă de ordin practic. Astfel, partea teoretică va fi înțeleasă și învățată mai ușor și nu în mod mecanic.
 2. Temele pentru acasă reprezintă un mod eficient pentru elev de a-și petrece timpul liber. Rezolvarea temelor pentru acasă conferă elevului o creștere a nivelului de inteligență a acestuia, ceea ce va duce la obținerea de rezultate mai bune în școală, dar și în viață. Tot în acest fel copilul va căpăta mai multă încredere în modul sau de a raționa.

b) Argumente contra

 1. Temele pentru acasă nu reprezintă o modalitate eficientă de educare a elevilor. Acestea sunt ineficiente în contextul în care, acasă, copilul este înconjurat de numeroase tentații (calculator, televizor, telefon), iar părinții sunt prea ocupați pentru a-și supraveghea în permanență copiii.
 2. Elevul poate demonstra însușirea cunoștințelor în clasă. Orice aplicație care poate fi dată că tema pentru acasă poate fi redefinită pentru a fi lucrată în clasă. Distincția școală-acasă este similară pentru elevi cu cea de muncă-timp liber. De altfel, dacă școala îl pregătește pe elev pentru viață, așa ar și trebui să fie. Tot ceea ce elevul are de a demonstra, va trebui să se pregătească la locul de învățare. Este preferabil că activitățile de verificare a deprinderilor și cunoștințelor învățate să se petreacă în clasă.

Volumul de muncă necesar efectuării temelor pentru acasă trebuie să se înscrie în limite rezonabile. De aceea, un număr mare de exerciții duce la lucru de mântuială, copiere, abandonarea întregii teme, refuz față de abordarea temei. Aceasta trebuie să fie în corespondență cu posibilitățile elevilor și să fie legată de însușirea și aplicarea cunoștințelor predate. Ea trebuie dată diferențiat, atunci când între elevii aceleiași clase sunt diferențe mari în ceea ce privește capacitatea și pregătirea lor.

Tema trebuie să fie însoțită de explicații ajutătoare și de indicații potrivite. Mulți elevi învață pe de rost metodele de rezolvare a unor probleme și își formează șabloane pe care le aplică automat.

Învățătoarea are obligația de a-i învăța pe elevi cum să-și facă tema, nu să creeze în permanență un climat ce determină ca necesitate apariția unui mediator între elev și cadru didactic care predă la clasă.

Temele de acasă își ating scopul dacă sunt controlate în permanență de către profesor.

Temele nu trebuie folosite niciodată că pedeapsă.

Greșit este să i se promită diverse recompense pentru a-și efectua temele, iar părintele nu trebuie să stea permanent lângă copil și nici nu trebuie să-l păzească. Un părinte trebuie să evite extremele, să nu fie nici prea cicălitor, dar nici să nu știe dacă copilul său are sau nu teme de rezolvat pentru acasă.

În opinia mea, temele pentru acasă se dau pentru:

 • a rezolva și a înțelege mai bine ceea ce s-a discutat în clasă;
 • a-și însuși mai rapid informațiile predate la școală;
 • a înțelege ce se va discuta în ziua următoare la ore;
 • a se obișnui de mici să consulte diferite resurse precum cărțile de la bibliotecă, enciclopediile, dicționarele etc.;
 • a-i ajuta pe copil să-și dezvolte aptitudini pozitive, să găsească unele soluții, să-și consolideze cunoștințele etc.

Elevii care acordă o mare atenție temelor se descurcă mai bine la școală, descoperă lucruri noi, iar părinții descoperă la rândul lor multe lucruri noi legate de educația copiilor lor și atunci se vor implica activ în educația copilului.

Bibliografie:
1.Cucoș Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2002;
2.Dima Emilia, Metode alternative de evaluare, Revista Învățământului primar.

 

prof. Gabriela Dobraniș

Școala Gimnazială Ungureni (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.dobranis

Articole asemănătoare