Despre educația STEAM. Delimitări conceptuale și exemple

Începând cu anul 2007, educația STEAM s-a dezvoltat, în încercarea de a crește interesul elevilor pentru științele exacte și tehnologie. Educația STEAM contribuie la îmbunătățirea motivației elevilor şi la dezvoltarea abilităților cognitive, precum și la formarea abilităților necesare pentru obținerea și menținerea unei profesii în secolul XXI. Din perspectivă aplicativă, sunt prezentate trei exemple de valorificare a educației STEAM în învățământul primar, gimnazial și liceal la trei discipline distincte.

Așa cum afirmă Raven (2002, p. 239), avem nevoie de „noi modalități de a gândi despre locul nostru în lume și cu privire la modurile în care ne raportăm la sistemele naturale pentru a putea dezvolta o lume durabilă pentru copiii și nepoții noștri”. Cu ajutorul abordării STEAM, sălile de clasă pot fi transformate într-u mediu creativ pentru elevi și cadre didactice.

Delimitări conceptuale

Educația STEAM (STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics (en) – Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă, Matematică) a început să se dezvolte începând cu anul 2007, luând naștere prin fuziunea educației STEM cu artele. Termenul de artă în contextul educației STEAM a fost considerat în diferite moduri (Perignat, & Katz-Buonincontro, 2019):

  • arte vizuale (pictură, desen, fotografie, sculptură, arta media, design);
  • arte vizuale, arta spectacolului (dans, muzică, teatru), estetica, arte meșteșugărești;
  • arte liberale și științe umaniste.

Educația STEAM a fost caracterizată în funcție de tipul de integrare al disciplinelor, după cum urmează (Perignat, & Katz-Buonincontro, 2019):

  • educație STEAM transdisciplinară, care implică fuziunea totală a disciplinelor și al cărei element principal îl constituie rezolvarea de probleme;
  • educație STEAM interdisciplinară, în care o tema reprezintă punctul comun dintre discipline, însă se respectă abordarea specifică fiecărei discipline;
  • educație STEAM multidisciplinară, care presupune o colaborare între mai multe discipline, însă acestea nu fuzionează;
  • educația STEAM transversală, în care se practică examinarea/ observarea unei discipline prin perspectiva altei discipline.

Educația STEAM contribuie la îmbunătățirea motivației elevilor, la dezvoltarea abilităților cognitive, la rezolvarea de probleme și la stimularea gândirii critice, precum și la formarea abilităților necesare pentru obținerea și menținerea unei profesii în secolul XXI. CLA a evidențiat trei categorii de argumente interconectate cu privire la motivul pentru care este necesară abordarea STEAM (CLA, 2015): STEAM pentru educație, STEAM pentru ocuparea forței de muncă și STEAM pentru economie. În primul rând, STEAM are potențialul de a îmbunătăți realizarea generală a tinerilor, deoarece facilitează obținerea de rezultate în plan cognitiv, cum ar fi rezolvarea eficientă a problemelor la Matematică și Științe. În al doilea rând, educația STEAM oferă oportunitatea de a îmbunătăți inovația. Un sistem de învățământ care nu este multi-disciplinar și infuzat de creativitate „are un impact negativ, nu doar asupra viitorului creativității în industriei, dar și asupra capacității noastre de a produce oameni de știință, ingineri și tehnologi creativi în calitate de lideri la nivel mondial” (Warwick Commission Report, 2015, p. 15). În al treilea rând, abordarea STEAM dezvoltă indivizi bine pregătiți, care dețin abilitățile necesare pentru a fi angajați din perspectivă economică. Artele pot favoriza munca în echipă de înaltă performanță, gestionarea schimbărilor, comunicarea interculturală, îmbunătățirea capacității de adaptare.

Din perspectivă aplicativă, sunt prezentate trei exemple de valorificare a educației STEAM în învățământul primar, gimnazial și liceal la trei discipline distincte.

Exemplu de realizare a educației STEAM în învățământul primar

Disciplina: Științe ale naturii
Clasa: a III-a
Tema: Fenomene ale naturii

Știință

Tehnologie

Inginerie

Artă

Matematică

Elevii vor selecta informațiile relevante despre fenomenele naturii cu ajutorul buletinului meteo din ziua respectivă.

Fiecare elev va utiliza calculatorul pentru a descoperi informații despre vreme în localitatea din care fac parte.

Vor fi analizate consecințele fenomenelor naturii (ploaie, ninsoare, vânt, fulger, tunet)  asupra mediului înconjurător.

Vor fi pictate simbolurile corespunzătoare pentru fenomenele meteo și vor fi utilizate pentru a indica pe hartă starea vremii în fiecare zi.

Vor fi rezolvate probleme de matematică, în care apar elemente despre fenomene ale naturii.

Exemplu de realizare a educației STEAM în învățământul gimnazial

Disciplina: Cultură civică
Clasa: a VII-a
Tema: Familia ca grup social

Știință

Tehnologie

Inginerie

Artă

Matematică

Vor fi identificate implicațiile scăderii numărului populației din mai multe perspective (economice, educaționale, istorice etc.).

Fiecare echipă va crea o prezentare power-point cu rolurile familiei în societatea actuală. Vor insera și imagini sugestive pentru rolurile exemplificate.

Se va propune elevilor să participe cu soluții privind prevenirea scăderii numărului populației.

Se vor crea mai multe grupe de lucru, care vor avea ca sarcină să creeze un tablou al familiei contemporane cu materiale diverse.

Vor fi supuse analizei datele statistice cu privire la demografia populației la nivel național și internațional.

Exemplu de realizare a educației STEAM în învățământul liceal

Disciplina: Chimie
Clasa: aXI-a
Tema: Paracetamol

Știință

Tehnologie

Inginerie

Artă

Matematică

Elevii efectuează sinteza paracetamolului. Aceștia sunt împărțiți în 3 grupe, fiecare grupă efectuând  sinteza paracetamolului printr-o metodă diferită. La sfârșitul activităților practice, fiecare grupă prezintă rezultatul obținut celorlalte grupe.

 

Elevii din cele 3 grupe creează prezentări PowerPoint, pentru a-și prezenta rezultatele colegilor din celelalte grupe de lucru.

 

Elevii pregătesc materiale pentru blogul liceului și creează un video pentru Youtube.

Elevii identifică limitările (din punct de vedere practic, experimental) pentru fiecare dintre cele 3 metode propuse pentru sinteza paracetamolului.

 

Elevii realizează o fotomicrografie a cristalelor de paracetamol.

 

Elevii creează, sub îndrumarea profesorilor de chimie și biologie, o animație a activității paracetamolului la nivelul organismului, utilizând un program de modelare.

 

Elevii calculează randamentul reacției de sinteză a paracetamolului.

 

Știind randamentul posibil pentru sinteza paracetamolului printr-o anumită metodă, elevii calculează cantitatea de substanțe necesare pentru obținerea unei cantități date de paracetamol.

Pentru a implementa în mod eficient educația STEAM în școli, propunem următoarele soluții: schimbarea concepțiilor despre cunoaștere la granița dintre științe și arte, asigurarea relației dintre educația formală și informală, promovarea unei pedagogii bazate pe artă și creativitate, în contextul învățării incluzive și interdisciplinare.

Concluzii

Este nevoie de timp și grijă pentru a lua în considerare posibilitățile pe care le oferă educația STEAM pentru transmiterea informațiilor în diverse moduri de a cunoaște și de a fi. De asemenea, este nevoie de efort susținut pentru a rezista tiparelor de gândire care au orientat abilitățile cognitive și pentru a crea noi modalități epistemologice de învățare din perspectiva educației STEAM. Este important ca profesorii să se implice în construirea de parteneriate la nivel local și să faciliteze realizarea de activități caractersitice educației STEAM prin promovarea unei pedagogii creative.

Bibliografie

CLA: Cultural Learning Alliance (2015). STEAM Hack October 2015 blog. Material găsit la adresa culturallearningalliance.org.uk/news/steam-hack-october-2015 (accesat pe data de 04.09.2019).

Colucci-Gray, L., Burnard, P., Cooke, C., Davies, R.,  Gray, D., & Trowsdale, J. (2016). Reviewing the potential and challenges of developing STEAM education through creative pedagogies for 21st learning: how can school curricula be broadened towards a more responsive, dynamic, and inclusive form of education?. UK: BERA Research Commissions.

Perignat, E., & Katz-Buonincontro, J. (2019). STEAM in Practice and Research: An Integrative Literature Review. Thinking Skills and Creativity, 31, 31-43.

Raven, P. H. (2002). Science, Sustainability, and the Human Prospect. Science, 297, 954-958.

* * *

Autori:
Lect.univ.dr. Roxana Timofte • Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Conf.univ.dr. Liliana Mâţă • Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

 

prof. lect.univ.dr. Roxana Timofte & conf.univ.dr. Liliana Mâţă

(1) DPPD, Universitatea Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca); (2) Universitatea Vasile Alecsandri (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/roxana.timofte

Articole asemănătoare