Metode interactive de educație formală: Multimedia în ora de limbă franceză

Internetul este o sursă inepuizabilă de material didactic care contribuie la o mai bună învățare a unei limbi străine. Era digitală aduce schimbări profunde în procesul de predare – învățare a limbilor străine, dar și în relațiile dintre colegi și elevi. Treptat se modifică și rolul profesorului: munca interactivă, proiectul, lucrul în echipă schimbă relația profesorului cu elevii. Dincolo de transmiterea cunoștințelor, funcția de ghidare, mediere și referință în construirea învățării elevilor este temeinic consolidată.

Multimedia – mai multe avantaje decât limite

Utilizarea internetului în ora de limbă constituie un avantaj în măsura în care contribuie la dezvoltarea competenței de exprimare orală a elevilor. Să folosești internetul în clasă nu înseamnă să citești de pe un ecran, să socializezi pe Facebook sau să joci online. Vinciane Vanderheyde consideră că, pentru a profita la maximum de Internet și pentru a încuraja dorința elevilor de a învăța, profesorul trebuie să respecte niște reguli :

  • Să lucreze cele 4 competențe – a citi, a scrie, a asculta și a vorbi;
  • Să integreze activitatea Internetului într-un set de activități de învățare care vizează dezvoltarea cunoștințelor și abilităților lingvistice, sociolingvistice, discursive, referențiale și socio-culturale
  • Să crească gradul de implicare a elevilor prin utilizarea sarcinilor de lucru și a activităților stimulative, ludice și creative;
  • Să crească gradul de comunicare între elevi, motivând interacțiunea și munca în echipă;
  • Să adapteze sarcina de lucru la nivelul elevilor;
  • Să exploateze dimensiunea vizuală a suporturilor : fotografii, imagini, ilustrații, video și animații, adică cele trei căi de acces : imagini, text scris și comentariu oral;
  • Să prevadă sarcini suplimentare pentru elevii mai rapizi;
  • Să verifice calitatea informației și să privilegieze site-urile oficiale;
  • Să predea cu plăcere, folosind internetul;
  • Să implice și elevii în aceste tipuri de activități.

Multimedia este definită în Dicționarul limbii franceze ca limbă străină prin atributele sale principale, care sunt hipertextualitatea, multicanalitatea, multi-referențialitatea și interactivitatea. Trebuie evidențiată multireferențialitatea pentru că posibilitatea de obținere de informații de diferite tipuri pe același subiect are un interes didactic evident. Multimedia și predarea FLE sunt două fațete care trebuie să interacționeze pentru a promova învățarea limbii franceze. Majoritatea școlilor sunt acum echipate cu o cameră multimedia. Multimedia în clasă nu are limite.

Multimedia – demers pedagogic

Internetul permite accesul rapid și direct la informații, deoarece multe resurse educaționale sunt deja disponibile pe web. Unele site-uri au înregistrări dedicate învățării limbii franceze – TV5 Monde și RFI – Radio France International.

TV5 World oferă mai multe piste de descoperire. Prin simpla navigare pe ”Apprendre le français” și pe ”Saveurs sans frontieres”, intrăm într-o nouă dimensiune a învățării. Elevul poate, într-adevăr, în funcție de nivelul său (elementar, intermediar, avansat), să folosească activitățile propuse și acest lucru cu o secvență video, un rezumat și o transcriere. Astfel într-o oră de curs, este posibil să lucrezi în interacțiune cu profesorul, dar să exersezi și înțelegerea orală, lexicul acasă folosind site-ul. O oră și jumătate în clasă trece foarte repede și posibilitatea de a reasculta documentul permite elevilor din medii lingvistice diferite să recupereze în ritm propriu, munca de clasă și, astfel, să se perfecționeze. La fel cu «7 jours sur la planète», elevii pot lucra folosind secvențe din jurnalul televizat săptămânal, având la dispoziție și exerciții de înțelegere, rezumatul și transcrierea secvenței.

Site-ul RFI (Radio France Internationale) oferă de asemenea multe căi de învățare. Fila «Langue française» și rubrica «Journal en français facile» permite elevului să asculte un jurnal de știri simplificat, oferindu-i astfel sentimentul de „înțelegere” încă de la începutul învățării. Documentul audio poate fi descărcat, elevul având astfel posibilitatea să-l reasculte la domiciliu. Din nou, posibilitatea continuării lucrului acasă favorizează îmbunătățirea înțelegerii orale.

Secțiunea «Fait du jour» propune scurte înregistrări a unor fapte de actualitate, urmate de itemi de verificare a înțelegerii, corectare și transcriere. Exercițiile pot fi făcute în clasă, dar și acasă, după orele de curs.

Site-ul Francparle.org, lansat în 2000 cu ocazia Congresului mondial de la FIPF, la Paris, cu susținerea ministerului afacerilor străine și a Agenției interguvernamentale a Francofoniei oferă resurse pedagogice actualizate și permite accesul la informații practice. Găsim aici piste pedagogice pentru a studia presa scrisă în ora de limbă franceză, pentru a publica un ziar pe hârtie sau digital, pentru a-i face pe elevi să scrie articole și să primească o educație media.

Activitatea  în ora de limbă franceză se bazează adesea pe metode care, deși îmbunătățesc accesul la o „abordare interculturală”, se concentrează adesea pe Franța. Posibilitatea de a lucra pe internet și în special cu site-uri ca RFI și TV5 Monde permite atât profesorului cât și elevului să descopere lumea francofonă lărgindu-și universul cunoașterii cu informații despre cultura țărilor francofone. Francofonia nu trebuie să se limiteze la un concept, ci să fie realizată prin intermediul instrumentului lingvistic pe care îl împărtășește și avem aici, cu multimedia, mijloacele de a face real acest univers comun. Acest nou loc capătă valoare atunci când folosim suporturile web în ora de limbă străină, pentru că blogurile, rețelele sociale, wiki sunt mijloace care permit învățarea unei limbi acționând și comunicând în lumea reală.

Bibliografie și sitografie:
Vanderheyde, Vinciane, Comment susciter le désir d’apprendre ? Dix règles d’or pour l’utilisation de l’Internet en classe de FLE, www.vlrom.be/pdf/032internet.pdf
Cuq, Jean – Pierre, Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde, CLE International, 2003
www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/dossier-53-A_Tahiti.htm
www.tv5.org/TV5Site/7-jours

 

prof. Dana Aruștei

Colegiul Tehnic Danubiana, Roman (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.arustei

Articole asemănătoare