Învățarea în mediul virtual – de la atractivitate la accesibilitate: Mozaweb

De mai mult de 20 de ani deja, mediul educațional digital a devenit o realitate, chiar dacă virtuală, în care se mișcă zeci de mii de utilizatori la nivel global. Propun spre analiză un site educativ care reunește zilnic mii de utilizatori, grație faptului că are variante pentru mai mult de 30 de limbi: mozaweb.com. Site-ul este destinat nu doar „actorilor” și „regizorilor” din prim-planul actului educațional (elevii și profesorii), ci și părinților, care pot cu ajutorul acestui site să se implice activ în educația copiilor.

Din perspectiva unui prim criteriu, și anume relevanța, consider că site-ul vine în întâmpinarea celor mai diferite nevoi ale elevilor, ale profesorilor și ale altor persoane care se implică în diferite moduri în educație. De exemplu, nevoia de a accesa materiale sau diferite suporturi multimedia destinate învățării și predării este întâmpinată de existența caietelor digitale, a Mozabook-uri, precum și de posibilitatea de a răspunde prin lecții digitale pentru toate disciplinelor programelor școlare în vigoare.

La nivelul conținuturilor, materialele, pe care le poate accesa oricine își creează un cont gratuit pe mozaweb.com, dezvăluie că tot ceea ce apare pe este valid la nivel științific și metodic (există, de altfel, și criterii pe care trebuie să le respecte cei care încarcă astfel de materiale pe site). Coerența internă a materialelor destinate învățării limbilor străine/ limbii materne este dată de concordanța dintre aceste materiale și ceea ce prevăd programele școlare, respectiv cadrul european al competențelor lingvistice.

Toate conținuturile mizează îndeosebi pe componenta practică a învățării pentru a asigura finalitatea educațională: dobândirea/ formarea/ dezvoltarea de abilități și competențe, conținuturi fiind doar mijlocul de a ajunge la finalitatea precizată. În plus, conținutul este interactiv prin animații 3D, jocuri și panorame, alte instrumente interactive ce pot fi accesate în secțiunea „Biblioteca media”.

Transparența și accesibilitatea sunt complet atinse de modul în care funcționează acest site. Am verificat, pe rând, diferite aspecte ca:

  • suportul curricular – se remarcă pe de o parte claritatea scopului acestuia, ușurința cu care utilizatorii au acces la el, precum și atractivitatea, atât de importantă pentru a menține treaz interesul și a crește motivația elevilor și chiar a profesorilor;
  • rezultatele învățării – sunt clar formulate și se pot realiza în diferite modalități; elevii pot crea pentru a arăta ceea ce au acumulat la nivel de cunoștințe, deprinderi, abilități, competențe, nu doar materialele multimedia „uzuale” precum ppt, tabele, GoogleDrive docs, ci și hărți interactive, animații 3D, video-uri educaționale, prelucrare de imagine, materiale audio, aplicații tematice și jocuri legate de materiile școlare, toate acestea putând fi accesate oricând online.

Site-ul mozaWeb poate fi accesat cu orice browser, nefiind necesară instalarea unui software adițional. În cadrul lecțiilor digitale, elevii pot și și evaluați, un alt plus al transparenței. Secțiunile sunt foarte clar organizate, oferind posibilitatea de a identifica ușor ceea ce se caută, putându-se gestiona facil chiar și de către cei care au manifestat o oarecare reticență în legătură cu învățământul virtual/ la distanță până la momentul Corona. Instrucțiunile sunt clare, iar felul în care este structurat conținutul în unități nu prezinte dificultăți de înțelegere.

Atractivitatea site-ului este una peste medie, din punctul meu de vedere, ceea ce justifică și numărul mare de utilizatori la nivel mondial. Încet, dar sigur, pătrunde și în spațiul educațional românesc, pe măsură ce profesorii află de oportunitățile pe care le oferă acest site educațional. Modul de organizare și multitudinea de materiale pe care le oferă, posibilitățile de a crea produse digitale dintre cele mai diverse reprezintă elemente ce justifică creșterea motivației elevilor. Varietatea instrumentelor (pentru domeniul lingvistic, ofer doar câteva exemple: „Domino cu imagini”, „Jocuri lingvistice”, „Clase de cuvinte”, „Cartonașe cu cuvinte”, „Pictograme”, „Zaruri”, „Tablă cu litere”, „Zaruri”, „Ortografie și gramatică” etc.) contribuie la sporirea atenției elevilor, la eliminarea momentelor de plictiseală.

Prin urmare, site-ul www.mozaweb.com are un caracter prietenos, atractiv, încurajând elevul prin tot ceea ce oferă, motivându-l pentru a dori să descopere noi oportunități și contexte de învățare, deschizând astfel drumul învățării pe tot parcursul vieții. „Bridging Learning to Life” este dezideratul ultim și foarte important al oricărui sistem de învățământ, al oricărui tip de abordare a educației (tradițională sau modernă, în mediul real sau virtual).

A conecta rezultatele învățării cu viața reală, cu ceea ce realmente îi este necesar elevului pentru a se adapta contextelor pe care le va întâlni după finalizarea studiilor este foarte important pentru a realiza o educație de calitate. Din acest punct de vedere, site-ul oferă multiple căi de conexiune cu contexte autentice, ceea ce justifică și caracterul deschis al acestui suport educativ, un criteriu foarte important. Pe lângă facilitarea dezvoltării cognitive, elevii au posibilitatea de a integra ceea ce dobândesc (indiferent că sunt cunoștințe sau abilități/ competențe) în contexte diferite, interdisciplinare și, ulterior, transdisciplinare.

Transferabilitatea achizițiilor și integrarea lor se realizează firesc prin produsele digitale existente sau care pot fi create de fiecare elev. De exemplu, o hartă mozaMap oferă posibilitatea de a desena și poziționa imagini, pictograme, baloane explicative și note. Instrumentul de desen integrat oferă multe opțiuni de ilustrare, precum și o bogată colecție de simboluri geografice și istorice. Desenele și ilustrațiile create în mozaMap pot fi ușor salvate și mutate, iar dimensiunea acestora poate fi ajustată la scara hărților. Hărțile astfel îmbogățite pot fi inserate în prezentări care pot fi partajate. Evidențiind pe hartă diferite caracteristici sau elemente ale anumitor perioade istorice, programul poate prezenta tranziția dintre acestea. Acest lucru permite ilustrarea impactului geografic pe care anumite evenimente l-au avut de-a lungul timpului (războaie, comerț, tratate) și îi ajută pe elevi să identifice și să înțeleagă corelațiile între evenimentele prezentate. În timpul derulării animației, datele corespunzătoare sunt afișate clar pe axa timpului în partea inferioară a ecranului. Viteza de redare poate fi modificată, existând și posibilitatea întreruperii animației în orice moment.

Toate aceste elemente prezentate anterior susțin, pe de o parte, caracterul deschis, pe de altă parte implicarea, participarea activă a elevilor la folosirea/ crearea de instrumente pe site-ul evaluat. Interesul personal al fiecărui elev poate fi menținut treaz permanent, mai ales că instrumentele favorizează și învățarea în ritm propriu, revenirea asupra unor elemente relevante sau care nu au fost suficient aprofundate. Elevul devine conștient de propriul proces de învățare, de stilul de învățare cel mai potrivit structurii lui mentale și tipurilor de inteligență predominante.

Nu în ultimul rând, un site educațional trebuie să aducă „plus valoare” din perspectiva principiului socializării care vizează două componente: abilitățile sociale și conștiința interculturală. Cu alte cuvinte, conținuturile trebuie să le dezvolte elevilor abilități de cooperare, de lucru în echipă, pregătindu-i astfel pentru integrarea ulterioară pe piața muncii. Astfel, vor avea o viziune panoramică a lucrurilor, vor reflecta asupra informațiilor din diferite culturi, nu doar asupra celei proprii, precum și la modul de raportare la diversitate. Faptul că site-ul este disponibil în atât de multe limbi, oferă posibilitatea de a accesa materiale care favorizează multiculturalismul. Chiar dacă nu există un chat care să ofere posibilitatea unei comunicări sincrone, colaborarea și comunicare sincronă în scop educativ sunt încurajate prin instrumentele, jocurile construite în manieră interactivă.

În concluzie, elementele identificate și dezvoltate în paragrafele anterioare, reprezentând criteriile și subcriteriile de evaluare, dovedesc viabilitatea site-ului educativ www.mozaweb.com, util pentru a realiza un ambient motivant și atractiv de învățare.

 

prof. Mihaela-Alina Chiribău-Albu

Colegiul Național de Artă Octav Băncilă, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.chiribaualbu

Articole asemănătoare