Rolul mentorului de practică pedagogică, la debutul în cariera didactică

Mentoratul este o relație care are loc într-un mediu de confort şi siguranţă în care învăţarea şi experimentarea au loc prin analiză, examinare şi reexaminare, reflecţie asupra experiențelor, asupra situaţiilor şi problemelor, asupra greşelilor şi succeselor pentru a identifica oportunităţile de învăţare. Mentoratul este procesul prin care mentorul ajută debutantul să se dezvolte, să-şi dezvolte încrederea în sine, să devină independent, autonom şi matur. Este o relaţie specială prin care se formează o legătură construită pe încredere şi respect, deschidere şi onestitate, un cadru unde fiecare parte poate fi ea însăşi. Pentru ca această relaţie să fie una fructuoasă, trebuie să fie recunoscută nevoia de dezvoltare personală. În primele etape într-o astfel de relație debutantul este relativ dependent de mentor, iar mentorul trebuie să ofere suport, să fie prieten şi să-l încurajeze pentru ca acesta să învețe şi să crească.

Consider că rolul mentorului de practică pedagogică, la debutul stagiului, este esențial. Un mentor trebuie să aibă cunoștințele, calitățile personale și abilitățile necesare pentru a răspunde nevoilor cadrelor didactice debutante și pentru a crea o relație colegială care să stimuleze în mod pozitiv pe cel mentorat. Mentorul dispune de o serie de instrumente și materiale care fac utilă și indispensabilă pe toată durata mentoratului întocmirea unui portofoliu de practică pedagogică. Prin intermediul acestui portofoliu, mentorul poate oferi concis, pentru fiecare aspect identificat, soluția de rezolvare și poate interveni printr-un proces de îndrumare, consiliere și sprijin remedial. Un exemplu de intervenție consiliere și sprijin remedial poate fi acesta:

Într-un portofoliul de practică pedagogică printre multe alte documente, întâlnim un set de proiecte de activități didactice și planificări calendaristice. Proiectele didactice și planificările calendaristice pot fi standardizate dar nu întotdeauna pot fi aplicate la orice grupă. Activitatea trebuie proiectată ținând cont de particularitățile de vârstă și individuale ale copilului/ grupei de copii. Intervenția mentorului este aceea de a accentua acest aspect recomandând cunoașterea temeinică a programei și planificarea activităților în funcție de nivelul de vârstă. De asemenea, poate conține o fișă psihopedagogică a unui elev standard, care conține elemente și informații generale. Intervenția mentorului privind această fișă este că fiecare copil este unic și această fișă trebuie personalizată. La recomandări, este indicat să se ofere soluții remediale care să ducă la corectarea și îmbunătățirea unor aspecte semnalate. De asemenea este indicat ca această fișă să fie discutată și cu părintele.

Pentru a putea îndruma viitorul cadru didactic, mentorul trebuie să stabilească o relaţie de mentorat puternică, profesională, emoţională și de strânsă colaborare, iar pentru a obţine rezultate bune, relaţia de mentorat trebuie să fie calitativ superioară. Dacă nu se formează o legătură şi una sau ambele părţi nu se simte confortabil în această relaţie, atunci nu va avea loc nici mentoratul şi nici procesul de învăţare. De aceea, trebuie să se înțeleagă încă de la începutul mentoratului că în persoana mentorului se găsește o persoană de sprijin care îi va îndruma și consilia ori de câte ori este nevoie pe cei care sunt mentorați. Mentorul va oferi feedback la momentul potrivit pentru corectarea şi, mai ales, conştientizarea greşelilor pentru a găsi soluții în remedierea acestora. Din punctul meu de vedere, discuțiile de după activități sunt esențiale în modelarea viitorului cadru didactic. În cadrul acestora, mentorul poate interveni cu soluții atât punctuale, constructive cât și formatoare, informaționale. Un feedback constructiv întărește relația dintre mentor și elev. Feedback-ul oferit într-un mod corect creează un climat de încredere și de siguranță, ceea ce duce la un transfer de cunoștințe calitativ și la o asimilare mai bună.

Bibliografie
Iorga Georgeta, Suport de curs mentor, Zece Plus;
Popa Maria, Mentoratul Educaţional între Teorie și Practică. Online: maria-popamaria.blogspot.ro/2012/05/mentorat-educational.html
Prundariu Cristina, Mentoratul de carieră didactică. Online: edict.ro/mentoratul-de-cariera-didactica/

 

prof. Gabriela Alexandrescu

Grădinița cu Program Prelungit Nord 2, Râmnicu Vâlcea (Vâlcea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gabriela.alexandrescu1

Articole asemănătoare