Profesorul – cu mască… fără mască

Dintre numeroasele măşti pe care le purtăm zilnic, dintre numeroasele performări din viaţa cotidiană, m-am oprit asupra celor desfăşurate în clasa de elevi, urmărind comportamentul pe scenă, dar şi în culise al performerilor, precum şi jocul de echipă. Pe baza unor chestionare-anchetă, am reuşit să creionez portretul profesorului ideal, a cărui performare este ireproşabilă, să aflu care este imaginea profesorului real în viziunea elevilor şi cum îl văd pe cel „de vis”. Totodată, am aflat şi care este opinia profesorilor despre rolul de elev.

Ideea anchetei a apărut în urma lecturării unei ştiri în care se spunea că UNICEF şi Centrul Educaţia 2000+ au încercat să răspundă, în urma unui studiu care a durat un an de zile, la întrebările „Cum ar trebui sa fie profesorul ideal?” şi „Care este imaginea profesorilor în ochii elevilor?”. La întrebarea „Cum vezi tu un profesor ideal?”, majoritatea elevilor nu au ştiut să răspundă, iar realizatorii studiului au tras concluzia ca nu doar elevii sunt de vină pentru aceasta situaţie, ci şi profesorii, deseori extrem de distanti cu copiii.

Studiul concluziona că există trei categorii de profesori. În prima categorie sunt profesorii absurzi, foarte exigenţi, cărora nu le pasă dacă elevii înţeleg ce li se cere şi pe care elevii îi consideră „gardieni de închisoare”. Al doilea tip de profesor este cel care ţine echilibrul între exigenţă şi prietenie, care ştie să glumească, pe care îl interesează problemele elevilor, dar impune reguli clare de comportament pe care le respectă el însuşi. Mai mult, îl poate convinge pe elev că meseria de profesor este una care merită să fie urmată. În a treia categorie sunt profesorii slab pregătiţi, care îşi desconsideră elevii şi le spun că sunt „bestii”, „proşti”, „nesimţiţi”, „handicapaţi”sau ”animale”. Potrivit declaraţiilor elevilor, profesorii din această categorie mănâncă în timpul orelor, vorbesc la telefon sau citesc ziarul şi nu le pasă dacă elevii învaţă sau nu, sau, şi mai rău, sunt violenţi, fie cu vorba, fie cu fapta.Ce profesori sunt cei mai apreciaţi? Cei care ştiu să le înţeleagă problemele, stau de vorbă cu ei, fac lecţiile interesante, îi respectă, discută cu ei şi în afara orelor, sunt exigenţi, dar calmi.

Studiul respectiv a fost făcut în câte patru şcoli din judeţele Dâmboviţa, Giurgiu, Mureş, Prahova şi din Bucureşti.

Am realizat şi eu un sondaj de opinie printre liceenii colegiului la care lucrez, la această mini-cercetare participând 90 de subiecţi, elevi ai claselor IX-XII. Liceenii au fost rugaţi să răspundă la cele trei întrebări din anchetă şi anume:

1. Cum credeţi că trebuie să fie un profesor ideal? Care sînt, în opinia dvs., calităţile acestuia?
Vă rugăm să le enumeraţi, plasându-le în ordinea priorităţilor, astfel încît pe primul loc să se afle trăsătura ce o consideraţi a fi cea mai importantă, iar pe ultimul – cea mai puţin importantă, dar pe care totuşi ar fi bine să o deţină profesorul ideal.

2. Care sînt trăsăturile de personalitate ale profesorilor care vă învaţă?
Vă rugăm să le enumeraţi, astfel încît pe primul loc să se afle caracteristica cea mai pregnantă, iar pe ultimul – cea manifestată mai rar.

3. Ce caracteristici de personalitate preferaţi să deţină profesorul care aţi vrea să vă înveţe? Cum aţi dori să fie el?

Prima întrebare a urmărit aşadar să dezvăluie opinia elevilor despre standardele ideale în timpul performării profesorului, a doua să ilustreze conceptele de “manner”, “front”, “expresie” şi “acţiune” care sunt implicate de rutina didactică. Ultima întrebare a pus în lumină aşteptările elevilor referitoare la trăsătura de personalitate pe care trebuie să o afişeze profesorul în timpul performării.

În urma analizei rezultatelor, am conturat portretul profesorului ideal, al celui real şi al profesorului “de vis”, însuşirile fiind ordonate în funcţie de procentajul obţinut de fiecare dintre acestea. Pe primul loc se situează caracteristica menţionată de mai mulţi subiecţi ca fiind cea mai importantă/cea mai pregnantă, iar pe ultimul loc – mai puţin importantă sau manifestată mai rar. În tabelul ce urmează am trecut  doar primele zece însuşiri din „top” notate de elevi.

Profesorul idealProfesorul realProfesorul „de vis”
1 . Competenţă profesională1. Subiectivitate1. Obiectivitate
2. Inteligentă2. Empatie2. Discreţie
3. Demnitate3. Autoritarism3. Competenţă profesională
4. Obiectivitate4. Discriminare4. Respect faţă de elevi
5. Dragoste faţă de meseria sa5. Inteligență5. Inventivitate
6. Sociabilitate6. Toleranţă6. Entuziasm
7. Corectitudine7. Exigenţă7. Exigenţă
8. Experienţă în domeniu8. Indiferenţă8. Cultură generală
9. Empatie9. Bunătate9. Sinceritate
10. Exterior plăcut10. Agresivitate verbală10. Simţul umorului

Analizând datele comparativ, observăm că fiecare din aceste descrieri constituie un melanj de caracteristici profesionale şi trăsături de personalitate. Alte caracteristici menţionate de elevi pentru „profesorul ideal”:

 • să respecte şi să iubească elevii
 • să ţină cont de opinia elevilor
 • să fie un bun organizator
 • să încurajeze elevii
 • să fie indulgent
 • să fie inventiv
 • să fie coerent şi explicit

Alte trăsături notate de elevi pentru „profesorul real”:

 • plictisitor
 • cunoştinţe precare în domeniu
 • arogant
 • inventiv
 • subestimează elevii
 • amabil
 • experimentează cu noi tot ceea ce a eşuat în Europa

Alte caracteristici menţionate de elevi pentru „profesorul de vis”:

 • bun psiholog
 • non-discriminativ
 • democrat
 • să nu fie zgârcit la note
 • calm
 • prietenos
 • generos în laude
 • să fie OM

În cele ce urmează, vă propun cîteva gânduri despre profesor ale participanţilor la sondaj.

„Cred că profesorii sunt nişte personalităţi alese.”
„Pentru a nu ne supăra profesorii, trebuie să învăţăm bine şi să nu fim obraznici.”
„Consider că profesorul este cel care ne deschide porţile spre viitor. El ne perfecţionează în toate domeniile, astfel încât, mai tîrziu, să putem alege drumul în viaţă. Profesorul ne este ca un  părinte, care ne povăţuieşte şi ne vrea doar binele.”
„Profesorul merită tot respectul nostru şi al societăţii. Este important însă ca el să fie respectat şi susţinut şi de stat”.
„Fiecare dintre noi are un profesor îndrăgit şi nu este obligatoriu ca acesta să fie ideal. El  are farmec personal, căldură şi frumuseţe interioară.”
„În mediul şcolar, profesorilor le este bine, deoarece se bucură de tot respectul şi aprecierea noastră, în societate însă se simt mai puţin confortabil”.
„Să ştie să se poarte cu elevii. Să fie tânăr, ca să înţeleagă mai bine problemele noastre, ale tinerilor, şi să aibă totuşi o anumită experienţă în domeniu[…]. Să se ocupe de predarea lecţiei şi de menşinerea unei atmosfere armonioase în care toţi elevii să participe la lecţie ca să o înţeleagă.Profesorul ideal recunoaţte o clasă când este epuizată, şi face aplicaţii mai uşoare, dar dacă elevii profită de bunătatea lui, foloseşte metode chiar dure. Profesorul ideal nu face ceea ce le cere elevilor să nu facă.”
„să fie categoric şi să nu-i lase pe elevi să-şi facă de cap în timpul orei[…] El trebuie să fie sever şi în acelaşi timp amuzant, dar să fie serios pentru a fi superior elevilor săi şi astfel să fie respectat.[…] să nu se supere pe elevi dacă au insuccese la concursuri şcolare, ci să-i încurajeze pe aceştia să preţuiască adevăratele valori, şi, în acelasi timp, să nu-i dispreţuiască pe ceilalţi”.
„[…] sever, pe de o parte, şi plin de umor pe de alta, pentru a fi iubit de elevi. Un profesor tânăr poate reprezenta mai uşor profesorul ideal, deoarece el tocmai şi-a incheiat adolescenţa şi deci, cunoaşte dorinţele elvilor, Aceasta nu înseamnă că un profesor mai în vârstă nu poate întruchipa profesorul ideal. Experienţa profesorului mai în vârstă îl poate apropia de profesorul perfect deoarece în anii de profesorat a reuşit să cunoască numeroşi elevi, nenumărate tipuri de personalitate şi ştie cum să se poarte cu fiecare.”
„[…] tratează elevii cu acelaşi respect, indiferent de naţionalitate, înfăţişare etc,exigent, dar totodată înţelegător, analizează faptele elevului şi din punct de vedere al omului, al fostului elev, şi nu exclusiv din punctul de vedere al profesorului[…], deschis, să discute cu elevii şi pe alte teme, nu numai pe tema şcolii[…], să fie vv de gaşcăvv după cum spunem noi, însă în limitele acceptabilului şi ale normalului. Nu trebuie să îi lipsească severitatea şi exigenţa”.
„O figură nostimă, care să nu înspăimânte elevii, să nu le inspire frică[…], o capacitate intelectuală bună[…], o metodică bună, să glumească din când în când; din punct de vedere fizic nu am pretenţii. Cel mai important, însă, este să ştie să cumpănească bine răspunsurile, să nu dea note eronate.”
„[…] cultură, inimă bună, pentru a te transpune în locul persoanei cu care are de-a face. Nu are importanţă dacă este bărbat sau femeie, vârsta sau materia pe care o predă[…]. La lucrări să aibă criterii clare pe baza cărora să poată nota şi nu dupa teama de contestaţiile elevilor nemulţumiţi de notă.”
„[…] Să fie întotdeauna, atât cu trupul, cât şi cu gândul în clasă şi la tot ceea ce se petrece în clasă. De obicei, profesorul se ataşează mai bine de elevi în excursii tabere etc, deci un profesor ideal ar trebui să aibă plăcere să se ocupe şi de aşa ceva.”
„Să fie punctual, dacă pretinde punctualitate[…].”

Managementul clasei depinde hotărâtor şi de imaginea pe care elevii şi-o formează despre profesorul eficient.

Profesorii sunt supuşi în mod sistematic unor teste, dar se pun întrebările: 1- poate profesorul să menţină ordinea? 2- ştie să râdă? 3- îi înţelege pe elevi? Pentru a fi acceptat, un profesor trebuie să obţină răspunsuri pozitive la cele trei întrebări anterioare. Elevii îi privesc favorabil pe acei profesori care păstrează ordinea, sunt stricţi şi pedepsesc indisciplina; pe acei profesori care-i ţin ocupaţi, le dau exemple, îi ajută şi se fac înţeleşi; care sunt interesanţi, neobişnuiţi, aparte; care sunt cinstiţi, consecvenţi şi nu favorizează pe nimeni; care sunt prietenoşi, amabili şi glumesc. M. Saunders a schiţat şi el „portretul” profesorului agreat:

 • este hotărât şi se controlează pe el însuşi;
 • ştie ce vrea să predea şi verifică dacă elevii învaţă;
 • ia măsuri pozitive atunci când elevii nu progresează în mod adecvat;
 • este sensibil la reacţiile elevilor săi şi încearcă să adopte un comportament adecvat;
 • încearcă să înţeleagă punctul de vedere al celui care învaţă;
 • arată respect faţă de elevii săi, se preocupă de toţi elevii săi.

Analizând topul însuşirilor notate de către elevi, am constatat că pentru ei e importantă linia de conduită a profesorului, imaginea ideală a acestuia fiind compusă din elemente valorizante precum competenţă profesională, obiectivitate, demnitate, inteligenţă, respect pentru elevi, dragoste faţă de meserie. Este evident că liceenii condamnă profesorii care nu îşi joacă rolul strălucit, lăsându-se ghidaţi de subiectivism, autoritarism şi comportament discriminatoriu.

Profesorul are un rol crucial în viaţa elevilor.

Atît abilităţile didactice, cît şi însuşirile de personalitate au repercusiuni profunde în inima discipolilor, provocând reverberaţii încă mulţi ani după terminarea studiilor.

prof. Daniela Enea

Colegiul Național Vasile Alecsandri, Bacău (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.enea

Articole asemănătoare