Practica în atelierele școală, avantaj sau dezavantaj?

În ultimii ani, se tot dezbate subiectul „Liceelor tehnologice – avantaj sau dezavantaj pentru elevi?” sau care este utilitatea practicii în cadrul acestora? Liceul tehnologic își desfășoară activitatea ca și liceele teoretice, după un plan școlar, bazat pe competențe cheie, competențe generale și competențe de specialitate.
De-a lungul celor 20 de ani de experiență didactică la catedra de Turism și alimentație, în care am predat atât teorie de specialitatea cât si practică, am tot purtat discuții cu elevii noștri despre acest subiect, încercând să aflu perspectiva lor privind admiterea într-un liceu tehnologic, dacă și în ce măsură o pot considera un avantaj sau un dezavantaj al dezvoltării lor viitoare. Astfel că mi-am propus să împărtășesc cu dumneavoastră câteva aspecte din perspectiva profesorului de instruire practică în ceea ce privește practica în atelierul școală versus practica la agentul economic.

Activitatea practică în atelierul școală se desfășoară după programa școlară în perspectiva atingerii competențelor profesionale, conform unei planificări calendaristice, în care avem în vedere adaptarea conținuturilor și în funcție de cunoștințele cu care vin elevii în clasa a IX-a, astfel că practica începe cu formarea priceperilor și deprinderilor de bază, îi învățăm care sunt condițiile de igienă ce trebuie absolut respectate într-un mediu de lucru, cum se face corect igienizarea, cum să utilizeze corect un cuțit pentru a-și ușura munca în bucătărie, cum să taie legumele în diverse moduri, apoi cum să realizeze preparate cu grad de complexitate redus.

Pentru a face față cerințelor din Codului Ocupațiilor din România, în care bucătarii realizează preparate culinare după diferite rețete care să satisfacă exigențele și așteptările consumatorilor, propunem diverse module opționale (Curriculum în dezvoltare locală),  care elevii își desfășoară activitatea la agenții economici sub îndrumarea profesorului de instruire practică/maistrului instructor și un tutore desemnat de către agent. În acest sens, ei se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit, măsoară cantitățile necesare, le amestecă conform rețetei, le supune tratamentului termic potrivit, le asezonează  pentru stabilirea gustul, etc. De asemenea, se ocupă de împărțirea preparatelor culinare în porții, asigurând gramajul corespunzător conform rețetei, dar și de de montarea lor cât mai estetică astfel încât să-i determine pe clienți să se reîntoarcă.

Pe toată durata practicii în atelierul școală, noi ne preocupăm permanent de nevoile de formare a fiecărui elev, încercăm să ne adaptă modul de predare-învățare la stilului lor de învățare, pentru atingerea competențelor practice specifice ce trebuie dobândite în timpul școlii, competențe ce le sunt de folos pe durata vieții.

Exemplu de planificare a activități practice: URI6 – Realizarea proceselor de bază în alimentație 

Rezultatele învățării:

Cunoștințe 
6.1.8. Enumerarea operațiilor de prelucrare primară a materiilor prime din alimentație, a ustensilelor şi echipamentelor necesare.
6.1.9. Descrierea operațiilor tehnologice de prelucrare primară a materiilor prime vegetale şi animale.

Abilități
6.2.9. Efectuarea operațiilor de prelucrare primă, cu ustensile şi echipamente specifice, în ordinea corespunzătoare precizată de tehnologia culinară.

Atitudini
6.3.5. Respectarea principiilor dezvoltării durabile în efectuarea operațiilor de prelucrare primară a materiilor prime vegetale şi animale prin utilizarea eficientă şi sigură a echipamentelor din alimentație.

Conținutul învățării:

Realizarea operațiilor de prelucrare primară specifice  materiilor prime şi auxiliare utilizate la obținerea preparatelor pentru:

  • micul dejun: preparate din ouă/ cașcaval (minuturi), băuturi calde nealcoolice, gustări reci/ calde
  • dejun: preparate culinare lichide, gustări calde/ reci, preparate de bază (mâncăruri), fripturi, garnituri, salate etc.
  • cina: antreuri calde/ reci, fripturi, garnituri, salate, dulciuri de bucătărie
  • mese festive: preparate speciale.

Situații de învățare:

– Demonstrația modului de executare a operațiilor de prelucrare primară a alimentelor
– Lucru în echipă și individual la executarea operațiilor de prelucrare primară în vederea obținerii unor preparate culinare diferite
– Conversația, în vederea dirijării activităților desfășurate și transmiterii unor informații necesare
– Exercițiul, pentru formarea deprinderilor adecvate de executare a operațiilor de prelucrare primara a alimentelor.

Tot ce îi învățăm noi în atelierul școală, la orele de instruire practică reprezintă baza pentru activitatea desfășurată la agentul economic, mediul în care elevii iau contact direct cu clienții, unde se confruntă cu situații reale de muncă, unde programul de lucru este mai intens, iar tutorii de practică nu au timp să se ocupe de nevoile fiecărui cursant, astfel aceștia fiind nevoiți să se adapteze situațiilor, pregătindu-i pentru ceea ce urmează după absolvirea liceului, deoarece nu toți doresc să urmeze o facultatea, mulți dintre ei, datorită situației financiare precare, încep să lucreze încă din timpul liceului.

Pentru a realiza toate acestea la un nivel de calitate corespunzător, elevii trebuie să aibă formate deprinderile necesare, lucru ce se poate realiza prin executarea repetitivă a acestor operații, sub îndrumarea atentă a profesorului de instruire practică/ a maistrului instructor și a personalului calificat de la agentul economic partener.

Astfel că trebuie să existe o strânsă colaborare între scoală și agentul economic, deoarece una nu poate conlucra fără cealaltă, pentru a oferi tinerilor tot ce au nevoie să știe, pentru a deveni responsabili și capabili să se adapteze oricăror condiții pe parcursul vieții de adult.

Consider că absolvirea unui liceu tehnologic este un avantaj pentru tineri, deoarece îi pregătește atât din punct de vedere al cunoștințelor teoretice, cât și pentru preocupările viitoare din diferite domenii de activitate, având posibilitatea de a opta pentru continuarea studiilor superioare sau pentru angajarea pe piața muncii.

 

prof. Maria Pletea

Colegiul de Industrie Alimentară Elena Doamna, Galați (Galaţi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.pletea1