Învățarea prin abordarea controversei în școală

Educația eficientă și de calitate presupune abordarea unor probleme controversate complexe provocatoare care stau la baza formării unor tineri capabili să se descurce  într-o societate democratică. Problemele controversate apar tot mai frecvent în viața școlară  iar atunci când acestea sunt bine gestionate aduc beneficii sociale și educaționale importante.  Zonele în care apar sunt reprezentate de curriculum, cultură, comunitate, deși distincte uneori acestea se suprapun. Gestiunea controversei este un instrument de auto-reflecție pentru echipele de conducere.

Prin abordarea problemelor controversate în școală oferim elevilor un spațiu în care să se simtă în siguranță, să exploreze idei, întrebări, opinii să își dezvolte spiritul și gândirea critică.

Cea mai bună abordarea a controversei în școală ar fi să acceptăm că este o parte firească a vieții școlare, ce poate fi rezolvată prin dezbatere și dialog. Discuțiile și dezbaterile sunt un mod de rezolvare a disputelor și a conflictelor de opinie din viața școlarului. Pentru elev, discuțiile și dezbaterile sunt un mijloc de învățare în formarea lor ca cetățeni democratici.

Controversele au existat întotdeauna în viața școlară dar au devenit mai pronunțate în ultimul timp din mai multe motive: creșterea utilizării rețelelor sociale, nivelurile crescânde de diversitate din școli, sensibilitatea crescută în raport cu întrebările identitare.

Beneficiile acceptării controversei includ o școală mai sigură, mai corectă și mai respectoasă, o societate mai corectă precum și o învățare îmbunătățită a curriculumului. Problemele controversate transformă învățarea  într-una relevantă și reală, pot să motiveze elevii și să aplice ce învață la clasă în viața reală. Discuțiile care apar ajută la reducerea  unor probleme școlare existente (ex. bullying-ul, discriminarea), încurajează elevii să fie respectoși unul față de altul, astfel încât rezolve diferențele pe care le au între ei, valorificând dialogul și nu agresiunea.

Prin implicarea elevilor în problemele controversate ajutăm elevii să fie mai responsabili, activi și mai echipați cu abilități, valori, cunoștințe care îi ajută să își lărgească și să aprofundeze viziunea asupra unei societăți mai corecte, mai participative. Problema gestionării controversei în școală include conectarea curriculumului, implicarea întregului personal, crearea unei culturi școlare și trasarea unei responsabilități. Abordarea controversei nu trebuie lăsată la voia întâmplării, este nevoie de o abordare mai activă prin care elevii să dezamorseze tensiunea creată de anumite situații, împiedicând agravarea lor.

Suprapunerea controverselor cu diferite aspecte ale vieții școlare face apel la gestiunea controversei, care nu presupune doar simpla predare a unor ”probleme dificile”.  Discutarea problemelor controversate, diversitate de opinie se regăsesc într-o cultură școlară în care orice membru al personalului, elev sau părinte simte că poate adresa întrebări fără rețineri. Crearea acestei culturi are la bază promovarea unui simț de apartenență și de responsabilitate în toată comunitatea școlară, prin evidențierea democrației, a egalității de gen etc.

Gestiunea problemelor controversate include alocarea de timp și resurse de gestiune, fiind un domeniu distinct de responsabilitate al conducerii școlii. Rolul școlii este de a dezvolta o viziune comună, de a identifica problemele ce trebuie abordate astfel încât să existe un climat mai deschis și mai încurajator de învățare.

Unul dintre motivele care susțin predarea problemelor controversate îl reprezintă faptul că tinerii trebuie să dezvolte o serie de competențe esențiale de cetățenie democratică, precum curiozitatea, disponibilitatea de ai înțelege pe ceilalți și competențe de soluționare pașnică a conflictelor. O mare problemă a tinerilor ,o reprezintă „bombardarea” cu informații despre probleme controversate prin utilizarea rețelelor sociale, de aceea aceștia au nevoie de ajutor pentru a înțelege sensul acestora și a le gestiona.

De asemenea, abordarea controversei poate avea un impact pozitiv asupra dezvoltării personale și emoționale a tinerilor ajutându-i să înțeleagă mai bine emoțiile, să fie mai încrezători, să se implice activ în procesul de învățare. Discuțiile controversate stau la baza educației cetățenești și formează o serie de abilități de gândire critică și analiză ajutând tinerii să judece în baza rațiunii și a dovezilor.

Rolul școlii trebuie să fie acela de susținere a tinerilor în înțelegerea problemelor echilibrat, învățând  cum să gestioneze problemele controversate acum, ei vor fi mai pregătiți să le gestioneze în viitor.

Fără ajutor de la școală, tinerii pot fi confuzi cu privire la o serie de probleme majore care le afectează viața. Ar putea să nu aibă mijloace de încredere prin care să gestioneze constructiv controversele. Problemele controversate sunt o prioritate educațională în școli, deoarece respectul pentru drepturile omului și înțelegerea interculturală sunt învățate mai eficient „făcând” decât „știind”, adică acumulând informații.

Prin abordare controversei în școli are loc învățarea dialogării cu cei care au valori diferite de ale noastre, respectarea acestor valori fiind elemente centrale ale procesului democratic.

 

prof. Mihaela Mailat

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.mailat

Articole asemănătoare