Dans: Mișcare și sănătate

Simplitatea arată mereu ceea ce este dincolo de fațada fiecărui om. Sunt mulți dintre noi care fac acte umanitare pentru a înregistra la CV o… acțiune. Dar sunt mulți, totodată, care simt, doresc și sunt împreună cu cei de lângă ei. Nu văd ACTE UMANITARE, ci văd în aceste gesturi ceva firesc, normal. Este identic cu „emitem cuvinte ca să Vorbim, dar uităm să emitem cuvinte ca să Comunicăm”.
Ca profesor de educaţie fizică şi sport, cu o vechime efectivă de 22 ani (în predarea educaţiei fizice şi sportului) şi 11 ani (în sportul de performanţă), am identificat câteva nevoi care, în urma observării sistematice a elevilor, a aplicării testelor de evaluare iniţială, formativă şi sumativă, a chestionarelor cu rol de cunoaştere a personalității, au devenit obiective prioritare în activitatea mea, ca profesor și om de la catedră. De asemenea, abordarea transdisciplinară a noilor curricule şcolare şi structura organizatorică a şcolii noastre m-au determinat să găsesc zilnic noi modalităţi de predare-învăţare-evaluare autentice care să-mi permită aplicarea firească a interferenţelor între educaţie fizică, sportul de înaltă performanţă și activitățile de timp liber, recreative.

O intensă plăcere de a cunoaște copii, adulți, de a te bucura împreună cu ei, de a împărți un  moment, un covrig, zâmbete, frumusețea unui gest. Ne-am pregătit pas cu pas, în sala noastră de sport sau de festivități, în curtea școlii pe teren sau pe mica scenă instalată afară, cu emoții, cu spectatori, cu admirație, cu căzături, cu repetări multiple, cu îmbrățișări, cu schimbări de pași de dans, cu încurajări reciproce, cu…fețele pictate pentru momentele din decembrie, când prin mișcările corpurilor noastre am fost pe scenă cu bucurie și cu sufletele deschise.

Motto-ul meu: „Ascultă dansul și privește muzica.”

Activitatea generală propusă de mine a constat în cursuri de dans (coregrafie, pregătire generală și specifică, dezvoltarea simțului ritmului, coordonarea pe linia melodică), precum și în competiții sportive cu orice tip de dans: balet, aerobic, modern, contemporan, solo sau în echipe,  în parteneriat cu Școala Specială Profesională cu Deficiențe de Auz „Sfânta Maria” și sprijiniți de domnul coregraf și arbitru de specialitate Dan Marina.

Obiectivul general a fost utilizarea metodelor interactive  de lucru pentru corelarea ofertei propuse de şcoală cu nevoile locale, interesele individuale şi cerinţele de pe piaţa muncii.

Scopul activității alese de mine a fost și este aplicarea unor diverse metode interactive de predare – învăţare pentru elevii implicaţi în activităţile extrașcolare propuse. Toate aceste activităţi îşi propun să formeze la elevi dorinţa desfăşurării de diverse activităţi: artistice, sportive, turistice. Ele vor urmări dezvoltarea la elevi a relaţiilor de colaborare, a spiritului de întrecere, de participare efectivă a tuturor elevilor, de confruntare cu realitățile din afara cartierului unde locuiesc, încurajarea dezvoltării personalităţii elevilor. În acelaşi timp se va crea oportunitatea unei strânse colaborări între şcoală si familie, acestea având un scop comun: optimizarea dezvoltării psiho-comportamentale a elevului în structura societăţii.

Numărul  total de participanți a fost de 110 elevi din 4 clase de ciclu primar, din totalul de 120 de elevi aleși ca grup țintă, ceea ce ne dă ca  procent de participanți din numărul total de elevi din grupul țintă 91,60%. Cei care nu au participat au avut drept motivație programul plin cu alte activități deja programate sau lipsa de interes și plăcere pentru elementele tehnice ale dansului sub orice formă de exprimare.  Mediul educațional promovat prin astfel de activități a stimulat participarea unui număr important de elevi (proveniți din medii sociale diferite, familii monoparentale, rromi, cu dizabilități fizice sau psihice minore).

Totodată, în colaborare cu elevii din ciclurile de învățământ superioare (liceu), copiii au înțeles importanța implicării lor în ameliorarea unor deficiențe ale copiilor cu CES sau doar în realizarea unor conexiuni psihice și afective cu aceștia, prin intermediul muzicii și al mișcării, astfel ca elevii cu CES să se simtă acceptați și chiar integrați în grupurile de vârstă specifice.

Cum îmi numesc fiecare clasă?  ECHIPA VESELĂ!

„Să asculți dansul și să privești muzica” este sintagma după care m-am orientat în relaționarea cu elevii mei, întotdeauna, pentru că întotdeauna ai ceva de descoperit și de învățat de la sufletele curate din jur, atunci când acorzi timp și îl împărtășești cu ei. Nu sunt doar elevi, nu sunt doar adolescenți, ci sunt suflete de la care ai ce învăța, la rândul tău. Trebuie doar să ai recepție și conștientizare în legătură cu ceea ce înseamnă gestul tău asupra unor suflete. Știti impactul avut asupra monnetiștilor participanți alături de colegii  noștri de la Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sfânta Maria”, la spectacolul „În prag de Sărbătoare” – ediția a XII-a, din data de 17 decembrie 2018?

Acesta este impactul acestor strategii inovative și creative de realizare a unor lecții: nu realizarea unor acte pentru că „ne cere Doamna” sau pentru că „trebuie”, ci legarea unor frumoase prietenii și observarea unor noi suflete inocente, iar elevii vor fi capabili:

  • să-şi exprime în mod obiectiv nevoile de dezvoltare personală prin participare la activităţile propuse;
  • să-și formeze coordonatele de timp ale mişcării (ritm, tempou, durată, elemente ce conferă eficienţa mişcării);
  • să realizeze  mici coregrafii, secvențe de pregătire generală și specifică;
  • să-și dezvolte simțului ritmului, coordonarea pe linia melodică, echilibrul, îndemânarea.

Dar acesta este și impactul acestor strategii naționale de acțiuni comunitare, dar și impactul unor acțiuni și mijloace atractive, aplicate cu interes pentru a atrage elevul și pentru a-i arăta că lecția nu este ceva plictisitor, ceva în care doar trebuie să înveți automat și să redai pentru a primi o notă.  Învățarea este o educație incluzivă, formatoare, cu amprente benefice pentru cotidianul vieții, dar și un mod de îmbogățire a personalității fiecăruia, de construcție multisenzorială, prin care copilul ia contact cu ceea ce îl înconjoară și îl va înconjura pe toată perioada formării sale.

Sufletul, percepția, cunoașterea, „ascultarea gesturilor celorlalți și privitul cuvintelor”. Copiii au constatat că DANSUL reprezintă cea mai frumoasă exprimare corporală a mesajelor acompaniamentelor muzicale. Bucurie, tristețe, dramă, fericire, zâmbet, împlinire… totul iți este arătat și explicat astfel încât fiorii împlinirii estetice să te facă să înțelegi că ARTA exprimă și arta EXISTĂ.

Recreerea prin efort fizic este proprie tuturor activităților de loisir care induc o stare de destindere, relaxare fizică prin mișcare, în condițiile în care se multiplică factorii de constrângere fizică și psihică. Astfel, destinderea fizică este un mijloc privilegiat de defulare a individului. Activitățile în care concurează cu el însuși, subiectul (jogging, înot, dans de exemplu) sau cele desfășurate în natură (cicloturismul, orientarea, drumeția) pot fi considerate experiențe pozitive, de care individul se poate bucura până la vârste înaintate, fără riscuri majore.

Dansul ajută la modelarea personalității, modelarea corporală prin realizarea unei atitudini/ ținute corporale, la stimularea creativității, conduce la participarea efectivă, atât motivațională cât și afectivă și contribuie, în mare măsură, la menținerea tonusului intelectual și fizic.  Nota caracteristică vârstei copiilor este creativitatea expresivă, exprimată prin independența și libertatea de a se afirma; dansul exprimă spontaneitatea și libertatea ca reacție, iar copiii au nevoie de socializare, de stimularea dorinței de găsire a noului, de antrenare atât a minții cât și a trupului.

Printre efectele atribuite se numără și tonifierea și întărirea masei musculare, corpul devine mai suplu, elastic și mai sănătos, se reduce stressul, se îmbunătățesc circulația sanguină, mobilitatea și flexibilitatea corpului.

Atunci am observat cât de bine se aplică “VEZI (mișcările transmise de instructor, secvențele de dans) – EXPRIMI (atitudinea învățării) – TRĂIEȘTI (exprimarea corporală) – TRANSMIȚI (împlinirea dansului, mesajul transmis privitorului)”.

Totodată, printre efectele scontate, în afara celor anatomo-fiziologice se reduce stresul, se îmbunătățește comunicarea, colaborarea și exprimarea empatiei prin sensibilitatea a ceea ce transmite și comunică dansul, iar elevii din ciclul primar au fost și sunt niște mesageri extraordinari, pentru că nota caracteristică vârstei copiilor este creativitatea expresivă, exprimată prin independență și libertatea de a se afirma. S-a observat foarte bine exprimarea spontaneității și libertății ca reacție, iar copiii au nevoie de socializare, de stimularea dorinței de găsire a noului, de antrenare atât a minții cât și a trupului.

Relevanța activității/ proiectului/ bunei practici pentru nevoile categoriilor de elevi aflați în risc este dată de inovație, creativitate, implicare stimulativă pentru elevi, cultivarea gustului pentru mișcare; încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, ideilor, gesturilor motrice și trăirilor provocate de dans și aerobic; cultivarea practicării activităților motrice de timp liber; crearea unui mediu educațional care să stimuleze și să încurajeze elevul în exprimare corporală.

Originalitatea a fost determinată chiar de faptul că mulţi dintre elevii din învăţămăntul primar  au un nivel motric şi intelectual dezvoltat şi manifestă interes faţă de orele de educaţie fizică, iar eu nu am vrut decât să permit acestora stimularea creativității, participarea afectivă și efectivă și, implicit, o modelare a personalității lor. Astfel, realizarea anumitor teme a fost făcută prin utilizarea fondului muzical și implementarea unor elemente și tehnici din dans, veriga de influențare selectivă a aparatului locomotor a fost condusă, pe rând, de diferiți elevi, la solicitarea acestora și cu pregătirea anumitor exerciții de acasă (exerciții prezentate, apoi, în fața colegilor, ceea ce a dus la aplicarea inversării de rol și creșterea încrederii în sine prin valorificarea potențialului propriu).

Utilizarea metodelor interactive  de lucru pentru corelarea ofertei propuse de şcoală cu nevoile locale, interesele individuale au avut efecte scontate de mine, ca profesor  cu experiență de lucru cu copiii cu vârstă cuprinsă între 6 și 19 ani, iar elevii se simt încurajați, motivați, cu sprijin din partea noastră, a dascălilor și în siguranță, prin valorizarea acestor modele de bună practică realizate și demonstrate prin activități desfășurate  Prin participarea la diferite concursuri la care elevii cu care făceam pregătire și la  clasele cărora aplicăm la fiecare sfărșit de oră structuri de dans aerobic sau pași din dansuri diferite, au decis, împreună cu părinții lor, să  participe și ei, doar pentru experiență, dar și pentru a împărtăși cu ceilalți colegi din unitatea noastră de învățământ plăcerea pe care o simt ei atunci când aplică dansul.

De-a lungul unui interval mare de timp, concursurile  şi promovările obţinute de beneficiarii noştri, elevii, au asigurat egalitatea de şanse pentru toţi prin costurile modice sau inexistente, aferente sportului de masă şi de  performanţă, dar și a activităților recreative. Astfel, mediul educaţional pe care l-am promovat a stimulat participarea unui număr important de elevi (proveniţi din medii sociale diferite, familii monoparentale, rromi, cu handicap fizic minor).

În aceste condiţii, în anul şcolar 2020-2021, de asemenea voi continua urmărirea obiectivelor care privesc educaţia permanentă pentru toţi, împreună cu toţi, putând contribui astfel la formarea competenţelor şi a comportamentelor sociale care facilitează integrarea elevilor cu nevoi speciale din punct de vedere financiar, emoțional, motric, fizic și nu numai.

Dacă vom încadra dansul în activități motrice de timp liber, cu aplicabilitate de hobby, atunci se poate transpune în viața de zi cu zi a elevilor, împreună cu familiile lor. Natura recreativă, reconfortantă a activităților de timp liber trebuie să întregească plusurile în plan educațional, cultural, intelectual, comportamental, pe care orice asemenea activitate le presupune.

Efectuând aceste exerciții din dans, de orice tip, pe fond muzical, sistematic și regulat, vom învăța să ne  bucurăm de mișcare. Orice formă de activitate motrică aplicată recreativ și în timpul liber va duce la dezvoltarea unui propriu potențial, pentru că fiecare om este  unic, atât din punct de vedere mental cât și fizic, și fiecare om are ritmurile lui, ritmuri care dau starea de confort și de plăcere, pe lângă beneficiile aduse de petrecerea timpului liber într-un mod constructiv pozitiv,  complex.

Posibilitatea de a transfera proiectul/ activitatea/ buna practică în alte contexte în care întâlnim aceleași categorii de nevoi se explică prin încadrarea dansului în activități motrice de timp liber, cu aplicabilitate de hobby și atunci se poate transpune în viața de zi cu zi a elevilor, împreună cu familiile lor. Natura recreativă, reconfortantă a activităților de timp liber trebuie să întregească plusurile în plan educațional, cultural, intelectual, comportamental, pe care orice asemenea activitate le presupune. Efectuând aceste exerciții din dans, de orice tip, pe fond muzical, sistematic și regulat, vom învăța să ne  bucurăm de mișcare. Orice formă de activitate motrică aplicată recreativ și în timpul liber va duce la dezvoltarea unui propriu potențial, pentru că fiecare om este  unic, atât din punct de vedere mental cât și fizic, cu starea de confort și de plăcere, pe lângă beneficiile aduse de petrecerea timpului liber într-un mod constructiv pozitiv, complex.

Pe perioada pandemiei, activitatea școlară nu a fost întreruptă, ci doar au fost schimbate condițiile de lucru și de prezență ca participare. S-a lucrat pe platforma Gsuite, prin Messenger, pe ZOOM, pe platforma Adservio, cu trimitere de teme către elevi, iar mai nou, în urma absolvirii cursului de perfecționare Google Educator Nivel 1 Intermediari, pachetul de cunoștințe în predare s-a îmbogățit considerabil, astfel că, în cazul prelungirii predării online, atât eu, cât și elevii vom beneficia de o structură mai bună în organizarea conținutului de lucru.

Revenind la DANS, ca mișcare și sănătate, beneficiile activităților motrice sunt destul de cunoscute, iar promovarea permanentă în rândurile elevilor duce la o dirijare a acestora către cunoașterea și regăsirea de sine, ei fiind fascinați de traiectoria aleasă prin colaborarea cu persoane din medii sociale diferite.  Natura și Educația fac din noi indivizi unici, iar acceptarea unor lucruri cu grație va determina un mod de viață frumos. Dansul, alături de alte activități motrice este o experiență de viață, el utilizând cele mai diferite mijloace și asigurând fiecărui individ posibilitatea de autoinfluențare fizică și psihică, echilibrul optim al acestor sfere, starea de sănătate, în același timp cu satisfacerea nevoilor de mișcare și participare la viața socială (integrare în mediu, exercitarea responsabilității etc.).

Nu voi uita ce am învățat: a lua copiii drept mentori conduce la o dezvoltare a multor calități, în lumea noastră socială, iar copiii vor deveni indivizi cu  personalități proprii, dar și cu pasiuni proprii.

 

prof. Marinela Pantea

Liceul Teoretic Jean Monnet (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marinela.pantea

Articole asemănătoare