Despre evaluarea competenței de receptare a mesajului scris la ciclul primar

De ce și cum e mai bine să evaluăm? Ne punem adeseori această întrebare în pregătirea demersului nostru didactic. Un cadru didactic responsabil își proiectează activitatea astfel încât feedback-ul din partea elevilor să fie măsurabil, în timp real, cu accent pe îmbunătățirea activității didactice viitoare prin strategii adaptate subiecților care învață, dar, mai ales, cu accent pe punerea în aplicare a ceea ce știu elevii, a ceea ce au învățat ei într-o secvență dată și valorificarea experienței lor de învățare.

Articol integral

Motivația în context școlar

„Motivația în context școlar este o stare dinamică ce își are originea în percepțiile elevului asupra lui însuși și asupra mediului, care îl incită să aleagă o activitate, să se angajeze şi să persevereze în îndeplinirea acesteia pentru atingerea unui scop”, afirmă Rolland Viau[1]. Potrivit viziunii sale, percepțiile specifice contextului școlar, care constituie cele mai importante surse ale motivației, sunt: percepția elevului asupra valorii unei activități, percepția elevului asupra competenței sale de a îndeplini acea activitate şi percepția controlului pe care elevul crede că-l exercită asupra unei activități.

Articol integral

Cum convingem copilul să nu evite sarcinile școlare

Odată cu începerea activității școlare, copilul are îndatoriri noi, obligații, responsabilități raportate la statutul de elev. Printre sarcinile școlare se numără efectuarea temelor pentru acasă la diferite discipline, date cu scopul de a exersa ca să-și consolideze cunoștințele însușite la lecții. Am observat în activitatea mea didactică că unii elevi se descurcă foarte bine la disciplinele pe care le preferă, iar la cele care nu la plac motivația este scăzută și rezultatele sunt mai puțin bune. Faptul că nu sunt suficient de motivați și nu-i interesează îi face să amâne rezolvarea sarcinilor. A amâna înseamnă a întârzia realizarea unei activități, cu toate că aceasta duce la producerea unor efecte. „Amânarea școlară intervine atunci când elevii întârzie sau evită realizarea sarcinilor școlare, deși știu că ar trebui să le facă și datorită amânării vor plăti un preț.” (Bernard, 2013, p.307). Această tendință mai este denumită „amânare academică”.

Articol integral

Valențele formative ale programului educațional eTwinning

Școlaritatea reprezintă perioada de vârstă în care se creează fundamentul personalității copilului, școala desfășurând un demers educativ intens și complex, ale cărui rezultate se repercutează în dezvoltarea copilului pe tot parcursul vieții acestuia. În contextul actual, se impune tuturor educatorilor „depășirea frontierelor rigide”, „deplasarea accentului educației spre conștientizare, cooperare, gândire critică și selecție, adaptabilitate și interpretarea lumii mereu schimbătoare” [1]. Într-o societate aflată în permanentă schimbare este firească preocuparea cadrelor didactice de a căuta strategii şi metode optime pentru creșterea eficienței activității didactice.
Ca să rămână un mediu permanent şi atractiv pentru elevi, școala își diversifică metodele de informare a elevilor, de formare a priceperilor și deprinderilor. Folosește variate activități, care au ca principal subiect copilul, cu aspirațiile și interesele sale. Aceasta are un rol activ, fiind tot mai importantă creativitatea şi punerea în valoare a calității personale.

Articol integral

Bunăstarea preșcolarului – preocuparea educatoarei

Starea de bine – așa cum este definită în „Educație cu stare de bine” – reprezintă un construct complex, multidimensional care se referă la calitatea vieții școlare, deci ține de „calitatea vieții” pe care o are copilul în perioada școlarității. Omul are cea mai lungă perioadă a copilăriei, perioadă divizată în multe alte substadii, cu dimensiuni ale dezvoltării deosebit de complexe. Este nevoie de o îndelungată aplecare asupra studierii lor, mai ales pentru identificarea metodelor care să favorizeze dezvoltarea plenară a copiilor.

Articol integral

Relația dintre educația parentală și particularitățile sociabilității preșcolarului

Cunoscându-se şi demonstrându-se care sunt consecinţele adoptării unui anumit stil parental se poate interveni în vederea formării şi chiar a educării părinţilor pentru optimizarea relaţiei părinte-copil, promovându-se ideea unui stil parental adecvat, precum şi cea a ameliorării efectelor practicării unui stil parental nepotrivit.
Literatura de specialitate este foarte bogată în ceea ce priveşte oferirea de informaţii despre dezvoltarea psihică umană, educaţia familială şi vârsta preşcolară. Astfel, educaţia familială constituie o formă specifică a educaţiei, ca factor funadamental al dezvoltării psihice, se exercită în mediul familial, mediul însuşi reprezentând, de asemenea, un alt factor fundamental al devenirii psihice. Vârsta preşcolară este o perioadă în care primele influenţe educative sunt cele familiale, urmând ca acestea să fie dublate de cele ale mediului grădiniţei.

Articol integral

Educația bazată pe competențe în contextul digitalizării

Lumea se schimbă și școlile noastre ar trebui să țină pasul. În acești pași spre schimbare, elevii devin colaboratorii noștri cu care trebuie să ne sfătuim în rezolvarea problemelor prezente și care se schimbă cu viteză de la o zi la alta. Ei trebuie să-și spună punctul de vedere asupra propriei lor metode de învățare, metode ce trebuiesc perfecționate, aceste generații trebuiesc învățate ”să învețe”. O vor face pe tot parcursul vieții. Chiar dacă digitalizarea intră profund în învățarea la clasă profesorii și ceilalți factori ce influențează organizarea și dezvoltarea învățământului trebuie să țină cont de conceptul de „învățare personalizată”.

Articol integral

Profilul managerial ideal pentru managerul instituției de învățământ

Activitatea  managerului presupune multiple cunoștințe teoretice şi deprinderi practice, care să-i permită managerului înțelegerea bazelor teoretice ale activității manageriale, crearea unui fond de documentație de specialitate şi conturarea limitelor  de performanță, conduită şi criteriile etice. Ne-am oprit doar asupra câtorva competențe și abilități, pe care le-am considerat  neapărat necesare şi care includ, în opinia noastră și atitudini, cunoștințe, capacități, trăsături de caracter şi de personalitate pe care ar fi ideal să le posede orice manager de unitate de învățământ, indiferent de nivelul acesteia. Un  profil managerial ideal pentru managerul instituției de învățământ,  care se concretizează într-o serie de competențe, calități,  valori și atitudini manifestate în realitatea curentă prin comportamente manageriale.

Articol integral

Rolul cadrului didactic în dezvoltarea motivației învățării

În calitate de cadre didactice, nu de puține ori ne întrebăm de ce unii elevi învață, iar alții nu, de ce unii se angajează în realizarea sarcinilor școlare și perseverează până la atingerea scopului, în vreme ce alții se descurajează la primul obstacol și abandonează activitatea. Cel puțin parțial , răspunsurile la aceste întrebări trebuie căutate în domeniul motivației. Acesta este motivul alegerii acestei teme de discuție pentru acest articol. Voi prezenta mai întâi câteva aspecte teoretice privitoare la motivația învățării, apoi voi prezenta câteva modalități de dezvoltare a motivației elevilor pentru învățare.

Articol integral

Designul educației personalizate

Educația ține pasul cu lumea modernă, cu realitatea care se transformă zilnic. Prin urmare, planificarea anuală a conținuturilor e o provocare pentru profesori, în contexte școlare diferite, raportate la o realitate unică, complexă, cu un impact major care îmbină oportunități și bariere deopotrivă, valorizate în mod constructiv pentru reușita actului didactic.

Articol integral