Organizarea și desfășurarea lecției de educație fizică în locuri improvizate

Deși suntem într-o evoluție continuă, sunt foarte multe școli din țară care nu au săli de sport, iar profesorii de educație fizică sunt puși în situația de a-și desfășura lecțiile în sala de clasă, dacă timpul nu permite sau în locuri improvizate cum sunt: sala de festivități, coridorul școlii etc. În aceste condiții, este de înțeles că lecția de educație fizică nu poate avea efectele scontate asupra organismului elevilor, ca în cadrul celei desfășurate în aer liber sau într-o sală de sport, dar noi, profesorii, trebuie să găsim soluțiile optime, iar de fiecare dată, când este posibil, să desfășurăm activitatea afară. Este foarte important să ne orientăm activitatea astfel încât, adaptând exercițiile cele mai indicate la condițiile respective, să realizăm cerințele programei și să încercăm treptat recuperarea, în cazul în care există rămâneri în urmă.

De astfel, putem desfășura  o parte a lecției în aer liber și apoi, se continuă în interior. În acest caz, exercițiile folosite în aer liber vor avea caracter dinamic și ar fie bine să fie deja cunoscute de către elevi, acestea antrenând simultan în activitate toți elevii. Se pot executa: alergări sub diferite forme, exerciții pentru prelucrarea selectivă a aparatului locomotor sau pentru dezvoltarea calităților motrice, treceri peste sau printre unele obstacole naturale; aruncări la țintă sau la distanță cu bulgări de zăpadă, jocuri de mișcare, ștafete etc. Pentru a doua parte a lecției desfășurată în interior, se vor folosi mijloace ce pot fi adaptate la aceste condiții.

O altă variantă se referă la lecția desfășurată în totalitate în interior (în sala de clasă, coridorul școlii, alte încăperi din cadrul școlii). În această situație, trebuie să respectăm cerințele generale metodice privind organizarea și desfășurarea lecției, adaptând totodată conținutul acesteia la condițiile specifice existente: suprafața redusă și limitată,  existența mobilierului din clasă, care ne solicită la reamenajare, băncile fixate putând fi folosite și ca aparate sportive, grija pentru deteriorarea bunurilor materiale, asigurarea condițiilor igienice minime, constituie elementele care determină cadrul organizatoric în care se desfășoară asemenea lecții.

Din nefericire, din cauza diferitelor impedimente, așa cum am mai precizat, lecțiile de educație fizică sunt mai puțin dinamice și nu au mereu eficiența dorită.

Așadar, vom recurge la selectarea unor exerciții dintre cele care necesită puține deplasări, spațiu redus de execuție și care asigură integritatea corporală a elevilor. Acestea pot fi: unele exerciții de front și formații, mers și alergare în diferite variante (pe loc sau în deplasare), exerciții pentru prelucrarea selectivă a aparatului locomotor sau pentru dezvoltarea unor calități motrice, executate între bănci, în bănci sau pe bănci, sărituri libere: în lungime de pe loc, în adâncime, peste și de pe unele obstacole joase, exerciții de echilibru pe banca de gimnastică, exerciții de cățărare, exerciții de prindere: prindere de pe loc, de aruncare la țintă, exerciții acrobatice statice sau dinamice (podul de jos, cumpăna pe un picior, stând pe omoplați, rostogoliri etc.), jocuri de mișcare adaptate corespunzător spațiului etc.

În continuare, exemplific conținutul unor astfel de lecții la clasele I-IV:

  • Clasa I: mers pe partea stângă a băncii de gimnastică (sau pe o scândură de 15-20 cm), transportând în fiecare mână câte o minge de cauciuc; cățărare în sprijin ghemuit pe banca de gimnastică înclinată sau scândura sprijinită pe bancă sau catedră; Joc „Balansul”.
  • Clasa a II-a: săritura cu extensie de pe un aparat (două bănci de gimnastică suprapuse lipite de perete, de pe scaune, bancă, catedră etc.); rostogoliri înainte-înapoi din ghemuit în ghemuit (pe saltea); Joc „Veverițele și ogarul”.
  • Clasa a III-a: exercițiu acrobatic sub formă de joc: roaba în doi cu deplasări mici, 3-4 m; aruncarea și prinderea mingii de pe loc (pe intervalele dintre bănci); Joc „Ferește capul!”.
  • Clasa a IV-a: săritură în adâncime cu extensie cu întoarcerea la 90 de grade în timpul zborului (de pe bancă); tracțiune în brațe pe bancă de gimnastică înclinată din poziția înainte culcat; Joc „Cursa pe numere la tablă”.

În concluzie, trebuie să folosim rațional întreaga suprafața disponibilă, astfel încât să asigurăm tuturor elevilor o activitate continuă, prin organizarea mai multor grupe care pot îndeplini sarcini suplimentare până în momentul când trebuie să execute acțiunile motrice care constituie temele lecției.

Bibliografie
Șiclovan, I. (1979). Teoria educației fizice și sportului. București: Ed. Sport-Turism.

 

prof. Gheorghe Mihăilă

Școala Gimnazială, Gura Foii (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gheorghe.mihaila

Articole asemănătoare